Afasi – kortkurs

Korta kurser för personer med afasi

Sundsgårdens folkhögskola har i mer än trettio års tid anordnat kurser för personer med afasi. Skolan ligger strax söder om Helsingborg med utsikt över vackra Öresund och är i dag en av landets största folkhögskolor.


Våra kurser för personer med afasi fyller en viktig funktion för den som önskar att intensivträna sitt språk och sin kommunikation i grupp. Skolan driver sedan 1988 den långa profilkursen Afasilinjen. Genom personcentrerad utbildning arbetar deltagarna med att förbättra och använda sina språkliga förmågor efter stroke.

Vi erbjuder även korta kurser med olika inriktningar. Kurserna syftar till en ökad självständighet och delaktighet samt fördjupad kunskap om afasi.

Kort kurs för personer med afasi

Vecka 20: 17-21 maj
Vecka 21: 24-28 maj
Vecka 22: 31 maj-4 juni

Kurserna Vecka 20, 21 och 22 kommer att ske på distans. Det är kostnadsfritt och man antas i mån av plats samt förutsatt att tekniken fungerar för deltagarna. Det som behövs är en dator eller iPad samt ladda ner Teams som app. Man kan vara med och testa så många dagar man vill, kan och har möjlighet till (inga krav).
Du som är intresserad av att vara med: kontakta Camilla Olsson 042 – 19 38 23 eller camilla.olsson@sundgarden.se


Vecka 37: 13-17 september (På plats på skolan)

Denna kurs speglar undervisningen på Afasilinjen och fokuserar på:
 • samspel, friskvård, röstträning
 • språkliga och matematiska uppgifter
 • kreativt skapande
 • fördjupt lärande genom diskussion och turtagning

Du får träning i att känna dig trygg och delaktig när du talar, läser, skriver och lyssnar. Vi uppmuntrar till samarbete med andra. Vi tror också att kreativa och digitala verktyg skapar motivation och ökad lust att lära sig saker efter stroke.

Kort kurs för personer med afasi (läsning)

18-22 oktober (läsning)

Denna kurs fokuserar på:
 • läsning, läsförmåga och läsförståelse

Kursen vänder sig till dig som vill få nya redskap i din läsning. Vi går igenom vad som gör en text begriplig samt vad en mer aktiv läsning skulle kunna innebära för just dig. Under kursen läser vi olika typer av texter. Vi varvar fakta med skönlitteratur. Vi använder oss även av högläsningsmetoden ”Shared Reading”.

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri. För samtliga kurser är kostnaden 500 kr/dag för helpension. Detta är möjligt tack vare ett särskilt statligt stöd genom Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM), som täcker en del extrakostnader i samband med kurserna.

Det finns flera regioner i Sverige som kan bevilja bidrag för att gå kursen.

Det är viktigt att varje kursdeltagare klarar natten själv. Det finns ingen personal på skolan som kan ansvara för eventuella vårdbehov. Kurserna är däremot också öppna för deltagarnas närstående.
Priset för närstående som delar rum är 300 kr/dag.

Kurser, anmälan och länkar

Obs! när du fyllt i blanketten via dator så måste du spara den först. Sen kan du skicka in den.

Folder: Korta afasikurser 2021

Ansökningsblankett 


Skriv ut

Dela sida

Kontakt

Ulrika Tajthy
Ulrika Tajthy
 • Kursföreståndare, leg. logoped
 • 042-19 38 22
 • Skicka mail
Camilla Olsson
Camilla Olsson
 • Kursföreståndare/Assistent
 • 042-19 38 23
 • Skicka mail

Skriv ut

Dela sida

Alla våra korta kurser