Afasi – kortkurs

Korta kurser för personer med afasi

Sundsgårdens folkhögskola har i mer än trettio års tid anordnat kurser för personer med afasi. Skolan ligger strax söder om Helsingborg med utsikt över vackra Öresund och är i dag en av landets största folkhögskolor. 


Våra kurser för personer med afasi fyller en viktig funktion för den som önskar att intensivträna språk och kommunikation i grupp.   

Kortkurs för personer med afasi

Kortkurs för personer med afasi, våren 2023
Vecka 12: 20 – 24 mars
Vecka 20: 15 – 19 maj
Vecka 26: 26 – 30 juni

Kortkurs för personer med afasi, hösten 2023
Datum för planerade kurser:
Vecka 35: 28 aug-1 sept
Vecka 43: 23-27 okt
Vecka 50: 11-15 dec

Kursen fokuserar på:

  • Språklig träning
  • Att prata, skriva och läsa
  • Kommunikation och digitala hjälpmedel
  • Friskvård och röstträning 
  • Diskussioner om nyheter 
  • Hjärngympa och logiskt tänkande
  • Kreativt skapande 
  • Samspel och dramaövningar 

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri.

För samtliga kurser är kostnaden 2600 kr/vecka för helpension (2800 kr från och med HT 23) Detta är möjligt tack vare ett särskilt statligt stöd genom Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM), som täcker en del extrakostnader i samband med kurserna.

Kostnader för anhörig (1 vecka): 1600 kr (1700 kr från och med HT 23)
Kostnader för endast mat (1 vecka): 1500 kr

Det är viktigt att kursdeltagarna klarar basala behov själva. Det finns dock personal som bor på skolan under kortkursen, och som i viss mån kan vara behjälplig. Deltagarna kan även ha närstående med sig. 

Länkar

Korta Afasikurser VT 2023

Korta Afasikurser HT 2023

Anmälan

För ansökan: klicka på “Till ansökan” och fyll i formuläret.


Skriv ut

Dela sida

Kontakt

Camilla Ståhl

Skriv ut

Dela sida

Alla våra korta kurser