Sundsgården får besök från Albanien

Sundsgården får besök från Albanien

Den 23-27 oktober gästas Sundsgården av en delegation från staden Fier i Albanien. Delegation består av nio personer, bland annat vice borgmästaren och kommunrepresentanter från staden Fier, och representanter för organisationen New Epoch.

New Epoch är ett ungdomscenter som organiserar aktiviteter för unga i åldern 14 – 29 år. Centret öppnade 2005 med det huvudsakliga målet att fånga upp kraften och entusiasmen hos unga människor och få dem engagerade i lokala myndigheter,och att rusta dem till att kunna självorganisera sig för att bli en aktiv del av samhället. New Epoch tror på ungas makt att agera som agenter för förändring i samhället. I detta avseende organiserar och stöder centret olika ungdomsinitiativ för att förbättra lokal och nationell politik i frågor som utbildning, folkhälsa, miljö, ungdom, jämställdhet mm. Man vill stödja processen för social förändring, demokratisk utveckling och förbättring av samhällslivet genom samarbete med unga människor. New Epoch Center har startat och stödjer Fiers ungdomsparlament. 

Sundsgårdens samarbete med New Epoch är ett flerårigt studerandeutbytesprojekt med titeln Building democracy through empowerment and friendship och det är Sundsgårdens allmänna linje, Mänskliga rättigheter, som deltar i utbytena och som står som värdar för besöket.  Under besöket ägnas tid åt planering av framtida utbyten och delegationen föreläser om Albanien och New Epoch för Sundsgårdens studerande. Man kommer också besöka Helsingborgs rådhus där 1:e vice ordf i kommunfullmäktige, Lena Bjerne, samt kommunalråd Lars Thunberg tar emot. Gruppen bor såklart på Sundsgårdens hotell. 

Samarbetet utgår från att vi tror att ett utbyte mellan unga människor från olika delar av världen skapar möjlighet till ny kunskap som ger nya perspektiv och därmed en vidare förståelse, och att  därmed kan  uppnås: Building democracy through empowerment and friendship.

Publicerad: 2021-10-25

Skriv ut

Dela sida

Nyheter