Nyckelkompetens 9

Nyckelkompetens 9

Den livsåskådningsmässiga plattformen

Definition: En god uppfattning om betydelsen av kreativa uttryck när det gäller idéer, erfarenheter och känslor i olika medier, inbegripet musik, scenkonsterna, litteratur och de visuella konsterna.

Väsentliga kunskaper, färdigheter och attityder för denna kompetens

Kunskaper om livsåskådningar innefattar grundläggande kunskaper om de stora tänkarna inom världsreligionerna, inbegripet kunskaper om viktiga personer och organisationer där man lever och i ett Europeiskt perspektiv. Det är viktigt att man kan förstå hur dessa livsåskådningar överlappar, sammanhänger och kontrasterar mot varandra.

Färdigheter på detta område avser både förståelse och uttryck. I olika sammanhang ska man kunna ta del av och ge uttryck för existentiella erfarenheter. Bland färdigheterna ingår också förmågan att relatera sin egen livsåskådning ifråga om innehåll och uttryck till andra människors.

En stark egen identitet är grunden för respekt och en öppen attityd när det gäller mångfalden av livsåskådningar. En positiv attityd sträcker sig också till att ständigt vilja bygga vidare på sin livsåskådningsmässiga plattform och att i dialog med andra bidra till ett gott klimat som kan ta hand om livets glädje och sorg.

Tillbaka >>

Skriv ut

Dela sida

Läs mer

Skriv ut

Dela sida