Boendestöd

Boendestöd

För dig som ansöker till en av våra långa kurser och önskar internatplats på Sundsgården under studietiden gäller följande:

Om du har en neuropsykiatrisk diagnos (Autism, Asperger, ADHD etc.) eller andra särskilda behov och behöver stöd och hjälp i ditt boende på skolan ska du ta kontakt med din hemkommun, oftast Vård-och omsorgsförvaltningen. Du gör en skriftlig ansökan på en blankett. När ett beslut om stöd beviljats kan du få en plats på skolans internat. Praktiska frågor gällande boendet på internatet besvaras av internatföreståndaren.

På internatet finns det boendestödjare vid vissa tider. Det finns anställd personal måndag-fredag som ger pedagogiskt stöd i boendet morgon, eftermiddag efter skolan och en del av kvällen samt flertalet lördagar. Du får hjälp till självhjälp/organiserat boendestöd av utbildad personal.

Tider

 • Måndag-torsdag: 7.30–8.30 och skolans slut – 19.00
 • Fredag: 7.30–8.30 efter skolans slut – 17.00
 • De flesta lördagar erbjuds stöd och personalledda aktiviteter för de som är kvar i boendet.
 • Personal finns i beredskap övriga tider.

Därefter finns tillgång till jour på skolan mellan 19.00–20.00 måndag-torsdag. Fredagar finns ingen jour eftersom de allra flesta åker hem över helgen. Hjälp/jour finns att tillgå även efter ordinarie arbetstid, men då endast om något händer där hjälp behövs. Sundsgården har särskilt anställd personal för detta arbete. Den som inte har behov av stöd/hjälp är en vanlig hyresgäst och förväntas klara av sitt boende helt på egen hand.

Vid behov av boendestöd
 1. När du ansöker till en linje, gå till din hemkommun, Vård- och Omsorgsförvaltningen och prata med en ansvarig handläggare. Fyll i en blankett om Stöd i boendet/boendestöd.
 2. När du fått en handläggare, tag kontakt med vår internatföreståndare Pia Weimark.
 3. Du får senare ett besked från din kommun om stödet är beviljat/godkänt.
 4. När beslut från kommunen är taget, och du blir erbjuden plats på en av våra utbildningar och tackar ja, kommer rektor på Sundsgården att skriva ett avtal mellan Sundsgården och Vård och Omsorgsförvaltningen i din kommun.
 5. En internatplats kan därefter erbjudas dig.

Utan detta stöd från din kommun blir det svårt att få en plats på skolans Internat. Hur många timmar per vecka du behöver är kopplat till det behov av stöd som du har.

För dig som ansöker till Aspergerlinjen eller Teater på plats gör Sundsgårdens personal en kartläggning av ditt stödbehov under de Prova-på-dagar du deltagit i. Detta gör vi för att hjälpa dig att få en bra tid i ditt boende på vår folkhögskola. Denna skickas sedan till din handläggare på kommunen. Det är VO i din kommun som betalar till folkhögskolan. Således 7-15 h/vecka à 415 kr/timme i 39 veckor som utgör tiden för skolverksamhet.

Stödet innefattar vi i tre kategorier:

 1. Behov av stöd 7-9 timmar/vecka
 2. Behov av mycket stöd 10-12 timmar/vecka
 3. Behov av mycket omfattande stöd 13-15 timmar/vecka

Skolverksamheten löper under totalt 39 veckor. Avtalstiden är in- och utflyttning, bemanning på helg före och efter, särskilda läsdagar lördagar, jourverksamhet. Du kan inte bo på skolan under loven utan då bor du hemma.

Skriv ut

Dela sida

Kontakt

Pia Weimark
 • Internatföreståndare
 • 042-19 38 10, 0720-19 38 10
 • Skicka mail
Anna Cronberg Sundsgårdens folkhögskola
Anna Cronberg

Skriv ut

Dela sida