Musiklinjen – information om antagningsprov

Musiklinjen – information om antagningsprov

Klassisk inriktning

Du väljer 2 – 3 musikstycken ur olika epoker eller av varierande karaktär. Antagningsprovet sker genom att du skickar in en videoinspelning till oss, där du både hörs och syns så bra som möjligt. I början av videon berättar du vad du heter, och om du vill så kan du säga något mer om dig själv och om de stycken som du har valt. Sökande till sång, träblås, stråk och brass med klassisk inriktning får gärna göra inspelningen tillsammans med en ackompanjatör. Om det inte finns möjlighet att göra detta, så går det utmärkt att göra en videoansökan ändå. I början av april kommer du att få information om hur du ska skicka in din sökvideo, samt vid vilket datum som detta måste vara gjort för att våra jurygrupper ska kunna göra sin bedömning. (Det går utmärkt att skicka in sökvideorna antingen som en längre tagning, eller en film per stycke.) Inom vissa instrumentgrupper kan det bli aktuellt med en kortare intervju via videolänk. I samband med detta kan du också bli uppmanad att genomföra någon form av avista-prov. Mer information om vilka instrumentgrupper detta berör, kommer i den inbjudan som skickas ut till alla sökande i början av april. I samband med denna information så får du också veta mer om musikteoriprovet, samt ungefärliga datum för när vi ger besked angående antagning.

Du som söker sång med klassisk inriktning:
Utöver ditt eget val av sånger, så väljer du en av dessa obligatoriska sånger:
· J. Brahms: Die Sonne scheint nicht mehr
· Erland von Koch: Vinden viskar

Jazzinriktning

Välj två av dessa låtar (se låtar för sångsökande längre ned):
· Alone Together
· Autumn Leaves
· Stella by starlight
· All blues
· Body and soul
· Blue in green
· All the things you are

Alla låtarna finns i Real Book. Antagningsprovet sker genom att du skickar in en videoinspelning till oss, där du både hörs och syns så bra som möjligt. I början av videon berättar du vad du heter, och om du vill så kan du säga något mer om dig själv och om de låtar som du har valt. Du kan antingen spela/sjunga tillsammans med ett band/komp, eller använda någon form av backtrack/inspelat komp. Låtarna ska innehålla en improviserad del. I början av april kommer du att få information om hur du ska skicka in din sökvideo, samt vid vilket datum som detta måste vara gjort för att våra jurygrupper ska kunna göra sin bedömning. (Det går utmärkt att skicka in sökvideorna antingen som en längre tagning, eller en film per stycke.) Inom vissa instrumentgrupper kan det bli aktuellt med en kortare intervju via videolänk. I samband med detta kan du också bli uppmanad att genomföra någon form av avista-prov. Mer information om vilka instrumentgrupper detta berör, kommer i den inbjudan som skickas ut till alla sökande i början av april. I samband med denna information så får du också veta mer om musikteoriprovet, samt ungefärliga datum för när vi ger besked angående antagning.

Du som söker sång med jazzinriktning:
Välj två av dessa låtar:
· Alice in Wondeland
· Alone Together
· Bye, Bye Blackbird
· For All We Know
· Gentle Rain
· Have you met miss Jones
· My Foolish heart
· Speak Low

Övriga inriktningar

Kyrkomusikinriktning

Du gör antagningsprov i orgel, piano och sång. På orgel väljer du 2 – 3 musikstycken av olika karaktär eller epok. Utöver det, så väljer du en sång, och ett pianostycke. Det går utmärkt att kombinera sång och piano genom att du ackompanjerar dig själv när du sjunger. Antagningsprovet sker genom att du skickar in en videoinspelning till oss, där du både hörs och syns så bra som möjligt. I början av den första videon berättar du vad du heter, och om du vill så får du gärna säga något mer om dig själv och om de stycken som du har valt.

I början av april kommer du att få information om hur du ska skicka in din sökvideo, samt vid vilket datum som detta måste vara gjort för att våra jurygrupper ska kunna göra sin bedömning. Det kan bli aktuellt med en kortare intervju via videolänk. I samband med detta kan du också bli uppmanad att genomföra någon form av avista-prov. Mer information om detta kommer i den inbjudan som skickas ut till alla sökande i början av april. I samband med denna information så får du också veta mer om musikteoriprovet, samt ungefärliga datum för när vi ger besked angående antagning.

Arrangering/komposition

Skicka några exempel på din musik, antingen klingande (i något standardformat), eller i partiturform (pdf). Gärna bådadera. Om du vill så får du också gärna komplettera bilden av ditt musicerande genom att skicka en videoinspelning där du spelar något instrument eller sjunger, antingen själv eller tillsammans med andra. Information om hur du skickar dina arbetsprover till oss, samt vid vilket datum detta måste vara gjort, kommer i den inbjudan till antagningsprov som skickas ut i början av april via mail (den mailadress som registrerades i samband med ansökan). I inbjudan finns också information om tidpunkt och tillvägagångssätt för antagningsprovens olika delar. Förutom de arbetsprover som vi ber dig skicka in till oss, så ingår följande moment i antagningsprovet:

· Komposition utifrån givet tonmaterial eller text
· Fyrstämmig körsats utifrån givet tema
· Prov i satslära och musikteori
· Intervju via telefon/videolänk

Musik- och ljudproduktion

Skicka in minst 3 exempel på dina produktioner (t ex egna låtar, inspelningar, mixar) i något standardfilformat. Beskriv din funktion i produktionerna. Om du vill så får du också gärna komplettera bilden av ditt musicerande genom att skicka en videoinspelning där du spelar något instrument eller sjunger, antingen själv, tillsammans med andra eller till backing track. Information om hur du skickar dina arbetsprover till oss, samt vid vilket datum som detta måste vara gjort, kommer i den inbjudan till antagningsprov som skickas ut i början av april via mail (den mailadress som registrerades i samband med ansökan). I inbjudan finns också information om tidpunkt och tillvägagångssätt för antagningsprovets övriga delar. Förutom de arbetsprover som vi ber dig skicka in till oss, så ingår följande moment i antagningsprovet:

· Prov i satslära och musikteori
· Intervju via telefon/videolänk

Kördirigering

Antagningsprovet genomförs med hjälp av videoinspelning och intervju via videolänk. Det går utmärkt att använda en vanlig mobiltelefon vid inspelning av videon och för videosamtalet, men det är viktigt att ljud och bild återges så tydligt som möjligt.

Provet kommer att bestå av tre delar:

· Kördirigering av Uti vår hage: Sök upp en inspelning av sången för blandad kör. Gör en videoinspelning där du som dirigent tydligt syns medan du fiktivt leder kören genom stycket (med körinspelningen tydligt ljudande i bakgrunden).
· Redogörelse av arbetsprocessen med valfritt körstycke: Du väljer musik för blandad kör, och upprättar en metodisk plan över hur arbetet med att repetera detta stycke tillsammans med en kör kan se ut.
· Intervju: Under intervjun pratar vi om din musik och ditt musicerande, om tidigare utbildning och förväntningar på kommande utbildning och framtid. Du får naturligtvis också möjlighet att ställa frågor om utbildningen på Sundsgården.

I den inbjudan som skickas ut till alla sökande i början av april, finns information om tidpunkt och tillvägagångssätt för antagningsprovets olika delar. (Inbjudan skickas till den mailadress som registrerades i samband med ansökan).


Besöksdag

Du som söker till Sundsgårdens musiklinje kommer att bli inbjuden till en besöksdag, som äger rum i mitten av april. Under besöksdagen kommer du att få möjlighet att titta på våra lokaler, möta några av våra lärare och studerande, samt få information om utbildningen. En möjlighet att känna in platsen för dig som är sugen på det och har möjlighet. Under besöksdagen sker inga antagningsprov. Anmälan behövs, information om detta kommer i den inbjudan till antagningsprov som skickas ut till alla sökande i början av april.

Sista ansökningsdag är 1 april 2024.

Välkommen att söka till Sundsgården!

Skriv ut

Dela sida

Skriv ut

Dela sida

Aktuellt just nu!

Nyheter torsdag 15 februari, 2024

Ansök till våra kurser som startar i höst

Ansök till våra kurser som startar i höst Nu har vi öppnat upp för möjligheten att ansöka till någon av…

Läs mer