Information om korta kurser

Information om korta kurser

Här kan du läsa lite mer om våra korta kurser.

Kortkurs

Samverkan med föreningslivet

Sundsgården anordnar en rad kurser i samverkan med olika organisationer som studieförbund, föreningar, församlingar, handikapporganisationer och pensionärsorganisationer. …

Läs mer

Kortkurs

Uppdragsutbildningar

Vi planerar och genomför gärna uppdragsutbildningar. Vi erbjuder skräddarsydda uppdragsutbildningar där omfattning och innehåll anpassas till uppdragsgivarens önskemål. …

Läs mer

Kortkurs

Våra referenser

Några av de organisationer vi har eller haft samarbeten….

Läs mer