Örbyvägen 10 · 255 92 Helsingborg
042-19 38 00 · info@sundsgarden.se

kursbild

Flyt - en yrkesförberedande kurs

Modified 2017-10-13 12:23:04 history  

Deltagare från grundsärskola, gymnasiesärskolans nationella program eller liknande

 

Här arbetar vi för att du ska få flyt i livet. Kursen tar stor hänsyn till den takt du behöver för att utvecklas. Här får du möjlighet att undersöka vad just du är bäst på och vilket arbete som skulle passa dig.

 

När du slutar kursen hoppas vi att du vet vad du kan och vad du, eventuellt, behöver hjälp med. Kursen stärker din självkänsla och ditt självförtroende och gör dig tryggare så att du vill och vågar ta steget ut på arbetsmarknaden. Efter kursens slut får du ett kursintyg.

 

Till ansökan

 

Du som vill göra en intresseanmälan till vår kursföreståndare trycker på knappen nedan och följer instruktionerna. Senare i ansökningsprocessen behöver du komplettera med fler uppgifter.

Intresseanmälan


Kursinnehåll

 • Arbetslivskunskap
 • Kommunikation och beteende
 • Vardagsekonomi
 • Omvärldskunskap
 • Nutidsorientering
 • Samlevnadsfrågor
 • Estetisk verksamhet med kreativa processer
 • Praktik för att undersöka och upptäcka dina styrkor
 • Friskvård och motion

Vi strävar efter att forma arbetet så att det passar dig. Du arbetar både enskilt och i grupp i studierna blandar vi praktiska och teoretiska moment. Flyts kursdeltagare deltar liksom skolans övriga studerande i informationssamlingar, temadagar, idrottsdagar och gemensamma föreläsningar.

 

Internat

Du har möjlighet att bo på Sundsgårdens internat under din studietid, det finns möjlighet till boendestöd finansierad via din hemkommun. Om du har beviljats boendestöd blir du i boendet coachad i vardagsfärdigheter och olika sociala sammanhang, samt handledd i vardagssysslor. Vi ser ett samband mellan lyckade studier och coachning på internatet.

 

När du ansöker till Flyt, ta även kontakt med din hemkommun, oftast Vård-och omsorgsförvaltningen, för att ansöka om boendestöd. Läs mer här:

pilOm boendestöd

 

Mål

 • Att stärka och bygga vidare på de förmågor och kunskaper som finns hos varje deltagare
 • Att stärka deltagaren till bättre självförtroende och självkänsla
 • Att förbereda för olika arbeten inom diverse sektorer
 • Att stärka individen till ett självständigt liv
 • Att ta ansvar för sig själv och andra


Antagningsvillkor

Antagning efter intervju. 1-2 års studier med ny ansökan inför nytt läsår.

 

Kostnader/avgift

Om du blir antagen till kursen är omkostnader för resor mm i samband med studiebesök samt kursmaterial 2000 kr per termin. Kostnad för internat- och externatavgift hittar du här:

pilKostnader

 

Studiemedel (CSN)

Kursen berättigar till bidrag/lån från CSN. Du tar själv kontakt med CSN.

 

Kurstid och ansökan

Skicka in din ansökan helst före den 15 maj.

bild på kursföreståndare
Kursföreståndare

Magnus Florin
042-19 38 34
magnus.florin@sundsgarden.se

bild på kursföreståndare
Kursföreståndare

Maria Eknor Forssman
042-19 38 88
maria.forssman@sundsgarden.se