Örbyvägen 10 · 255 92 Helsingborg
042-19 38 00 · info@sundsgarden.se

teaterpedagog utbildning kurs

Teaterpedagog

Modified 2019-01-17 13:42:25 history  

Teaterpedagogkursen är en ettårig kurs med syfte att rusta dig till att kunna jobba som projektledare inom kultur och social utveckling med teater som metod. Du kommer att självständigt få leda och ansvara för olika projekt samt få teaterträning tillsammans med våra andra två kurser. Kursen ger därför en gedigen erfarenhet av hur man leder och genomför projekt inom teater samtidigt som du får en grundläggande teaterträning.

I projekten skapar du föreställningar där dina och andras berättelser gestaltas på golvet. Vi lägger stor vikt på dig som individ och här finns det möjlighet att göra sin röst hörd samt uttrycka sig estetiskt, kritiskt och politiskt.

 

Till ansökan

Kursinnehåll

 • Teaterprojekt (som du driver tillsammans med dina klasskamrater)
 • Lång- och kortformsimprovisation*
 • Scenisk gestaltning – utgångspunkt i Meisner-tekniken*
 • Kroppen som uttrycksmedel*
 • Text- och karaktärsanalys
 • Röst*
 • Kreativt skrivande
 • Producentkunskap*
 • Grunderna i Clown*
 • Community – vi jobbar med samhällsfrågor och existentiella frågor*

Kontinuerlig handledning i:

 • Projektledning
 • Skriva manus
 • Pedagogik
 • Regi
 • Producentkunskap
 • Arrangörskunskap

*Läses integrerat med studerande på de andra teaterkurserna

 

Under året ser teaterklassen olika teaterföreställningar som ger underlag för att diskutera vad teater är och att undersöka teaterns villkor och funktion i samhället. Det finns möjligheter att driva ett kulturcafé med öppen scen under året tillsammans med andra kurser på skolan. Tillsammans driver vi föreningen Teater Arken som är en Riksteaterförening. I slutet av vårterminen deltar du i en teaterfestival på skolan.

Mål

 • Kunna leda och planera ett teaterprojekt utifrån deltagarnas behov och kunskaper samt kunna analysera och reflektera sin egen ledarroll utifrån detta
 • Kunna reflektera över hur teaterdeltagarna samspelar i en grupp samt kunna utifrån sina analyser hjälpa gruppen att ro i land sitt projekt. Med andra ord få en bättre förståelse för hur en grupp fungerar i en kreativ process
 • Ha kunskap och erfarenhet av intervjuteknik samt att kunna använda sig av detta i en kreativ process
 • Få en vetskap om vad Communityteater kan vara och hur man kan jobba med det
 • Få färdigheter och erfarenhet som projektledare för konstnärliga och sociala processer
 • Få medvetenhet om starka och svaga sidor hos dig själv som ledare
 • Få en god grund för fortsatt utbildning inom scenkonst, kommunikation, pedagogik och arbete med människor

Efter utbildningen kan du arbeta som teaterpedagog i en kulturskola, teaterförening, skola eller församling.

Kurstid och ansökan

Kursen sträcker sig över två terminer (höst- och vårtermin) och är en heltidsutbildning.

Skicka en ansökan senast 2 maj.  

Vi kallar alla sökande till inträdesprov och intervju 16-17 maj.

Bor du långt bort är det okej att boka en Skype-intervju. Ansökningar som kommer efter 2 maj kikar vi på i mån av plats. 

Du som vill göra en intresseanmälan till vår kursföreståndare klickar på länken nedan för att fylla i dina uppgifter. Senare i ansökningsprocessen behöver du komplettera med fler uppgifter.

intresseknapp

Till ansökan

Antagningsvillkor

För att gå utbildningen krävs att dina färdigheter i svenska och engelska motsvarar tredje årets gymnasiekompetens. Undervisningen sker på svenska men kurslitteraturen kan både vara på svenska och engelska. Vi ser gärna att du har teater- och ledarvana sedan tidigare. Antagning sker genom inträdesprov och intervju. Du skickar in din ansökan senast 15 april. Därefter blir du kallad till inträdesprov och intervju.
 

Kostnader/avgift

Om du blir antagen till kursen är omkostnader för resor mm i samband med studiebesök samt kursmatterial 1140 kr per termin. Kostnaden för internat- och externatavgift hittar du här:

pilKostnader

Studiemedel (CSN)

Kursen berättigar till bidrag/lån från CSN. Du tar själv kontakt med CSN.

 

 

Dela/skriv ut

 

Kursföreståndare

Charlotte Skogh
042-19 38 19
charlotte.skogh@sundsgarden.se