Örbyvägen 10 · 255 92 Helsingborg
042-19 38 00 · info@sundsgarden.se

Teaterutbildning - Teater NPF autism aspergers folkhögskola helsingborg

Teater På Plats - för dig med NPF-diagnos

Modified 2019-10-14 09:25:40 history  

Teater på plats är en ettårig kurs som, i första hand, vänder sig till dig med neuropsykiatriska funktionsvariation utan utvecklingsstörning. Vi använder teatern som metod för personlig utveckling där du har möjlighet att utveckla din självkännedom och självkänsla. Ett stort kursmoment är de två teaterproduktioner som utgår från monologer som du varit med och arbetat fram. Vi skapar föreställningar genom community-teaterprocesser där egna och andras berättelser gestaltas på scengolvet. Du får dessutom grundläggande teaterträning och viss scenvana. Du är medskapare till två teaterpjäser under läsåret.

 

Till ansökan

Kursinnehåll

 • Scenisk gestaltning, med utgångspunkt i Meisner-tekniken
 • Kroppen som uttrycksmedel
 • Socialteoretisk medvetenhet
 • Socialpraktisk medvetenhet
 • Kreativitet
 • Textanalys
 • Röst
 • Improvisation
 • Fysisk aktivitet; dans, uteaktiviteter, träning etc.*

*Läses integrerat med studerande på de andra teaterkurserna

 

Under året ser teaterklassen olika teaterföreställningar som ger underlag för att diskutera vad teater är och att undersöka teaterns villkor och funktion i samhället. Det finns möjligheter att driva ett kulturcafé med öppen scen under året tillsammans med andra kurser på skolan. Tillsammans driver vi föreningen Teater Arken som är en Riksteaterförening. I slutet av vårterminen deltar du i en teaterfestival på skolan.

Mål

 • En bättre självkännedom
 • En ökad självkänsla och bättre självförtroende
 • Större förståelse för processerna i teaterarbete
 • Större kunskap om hur andra människor fungerar enskilt och i grupp
 • En tydligare bild av vad du har möjlighet att göra i framtiden

Ansökan och Prova-på-kurs 

För att kunna bli antagen till Teater på plats vill vi att du deltar i våra "Prova på dagar" 7-8 maj.

Skicka in din ansökan senast 15 april. När vi fått din ansökan till kursen kallar vi dig och skickar info om Prova-på-dagarna.

Under Prova-på kursen får du prova på hur det är att studera på Teater på plats. Du deltar i teaterworkshops, tittar på lokalerna och träffar personal. Du framför valfri monolog som du har förberett och vi intervjuar dig. Du väljer antingen en av våra föreslagna monologtexter som du hittar här nedan eller en egen text att framföra. 

Möjlighet att bo på skolan finns under kursen.

Prova på kursen kostar 500 kr om du bor på internatet, inkluderat måltider. Pendlar du hit och inte behöver övernattning kostar kursen dig 60 kr inkl lunch.

OBS!
ANSÖKNINGSTIDEN GICK UT 15 APRIL, MEN DU ÄR FORTFARANDE VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN. VI BEHANDLAR SENA ANSÖKAN I MÅN AV PLATS. 

Du som vill göra en intresseanmälan till vår kursföreståndare klickar på länken nedan för att fylla i dina uppgifter. Senare i ansökningsprocessen behöver du komplettera med fler uppgifter.

Monologtexter:

Monologtexter1 >>

Monologtexter2 >>

Till ansökan

Intresseanmälan

Om du först vill veta lite mer kan du göra en intresseanmälan till vår kursföreståndare. Klicka på länken nedan för att fylla i dina uppgifter så kontaktar vi dig och berättar lite mer. Senare i ansökningsprocessen behöver du komplettera med fler uppgifter.

intresseknapp

Internat

Du har möjlighet att bo på Sundsgårdens internat under din studietid och det finns möjlighet till boendestöd finansierad via din hemkommun.

Om du har beviljats boendestöd blir du i boendet coachad i vardagsfärdigheter och olika sociala sammanhang samt handledd i vardagssysslor. Vi ser ett samband mellan lyckade studier och coachning på internatet.

När du ansöker till Teater på plats - tag även kontakt med din hemkommun, oftast Vård-och omsorgsförvaltningen, för att ansöka om boendestöd. Läs mer här:

pilOm boendestöd

Antagningsvillkor

Du måste vara 18 år eller äldre.

Skicka in din ansökan senast 16 april.

Du bör ha deltagit i vår Prova-på-kurs 7-8 maj. Se nedan.

Tillsammans med ifylld ansökningsblankett bifogar du:

 • Två foton
 • Ett personligt brev där du motiverar varför du vill gå på teater på plats.
 • Personbevis
 • Ett utlåtande från habilitering, psykolog eller läkare på din funktionsnedsättning.
 • Samlat betygsdokument från tidigare utbildning/utbildningar.

 

Studiebesök  

Du är alltid välkommen att boka in ett studiebesök som ger dig möjlighet att se hur det ser ut på Sundsgården. Du får träffa personal, får en inblick i våra ämnen och får se våra lokaler. Samtidigt får vi tillfälle att möta dig.
Givetvis får man ha med sig anhörig och/eller kontaktperson. Studiebesöket är kostnadsfritt och du bokar det med kursföreståndare Pernilla Gustavsson.

 

Kostnader/avgift

Om du blir antagen till kursen är omkostnader för resor mm i samband med studiebesök samt kursmaterial 1040 kr per termin. Kostnaden för internat- och externatavgift hittar du här:

pilKostnader

Studiemedel (CSN)

Kursen berättigar till bidrag/lån från CSN. Du tar själv kontakt med CSN.

Kurstid 

Våra teaterkurser är ett år och vi läser hösttermin – vårtermin. Kursstart 21  augusti. 

 

 

 

 

Dela/skriv ut

bild på kursföreståndare
Kursföreståndare

Pernilla Gustavsson
042-19 38 31
pernilla.gustavsson@sundsgarden.se