Örbyvägen 10 · 255 92 Helsingborg
042-19 38 00 · info@sundsgarden.se

Sundsgårdens kristna profil

Utgångspunkt

Föreningen Sundsgårdens folkhögskola är en ideell förening och är huvudman för all verksamhet på Sundsgårdens Folkhögskola och Sundsgården hotell- och konferens. Föreningen är ansluten till EFS, Evangeliska fosterlandsstiftelsen, en rörelse inom Svenska kyrkan.

 

Policydokumentet nedan syftar till att klargöra och konkretisera hur detta kommer till uttryck i verksamheten. Dokumentet är i första hand ett policydokument för Sundsgårdens personal, och ligger till grund för den kristna profilgruppen arbete, samt som information vid övriga tillfällen då frågor väcks kring vad det innebär att Sundsgården har en kristen profil.

 

pdf Policydokument