Örbyvägen 10 · 255 92 Helsingborg
042-19 38 00 · info@sundsgarden.se

Styrelse och ledning

Modified 2017-09-29 13:07:26 history  

Sundsgården är en rörelsedriven folkhögskola där högsta beslutande organ är föreningen Sundsgårdens folkhögskola, bildad 1937. Föreningens årsmöte utser en styrelse som ytterst ansvarar för skolans drift, ekonomi och verksamhet.

 

Styrelse

 

foto

Ordförande

Stig Håkansson
stig.hakansson@sundsgarden.se

 

LEDAMÖTER:

Jenni Nyström (vice ordförande)
jenni.nystrom@sundsgarden.se

 

Johannes Dencker
johannes.dencker@sundsgarden.se

 

Rickard Lyckander
rickard.lyckander@sundsgarden.se

 

Anna Blum
anna.blum@sundsgarden.se

 

Lena Simonsson Torstensson
lena.simonsson-torstensson@sundsgarden.se

 

Rey Råwall
rey.rawall@sundsgarden.se

 

Ingemar Götestrand
ingemar.gotestrand@sundsgarden.se

 

Nils Arvidsson
nils.arvidsson@sundsgarden.se

 

Åsa Windfors
asa.windfors@sundsgarden.se

 

Inger Stiltjestrand Svensson
inger.stiljestrand-svensson@sundsgarden.se

 

Skolledning

Styrelsen tillsätter rektor som är övergripande chef för verksamheten. Till sin hjälp har rektor en ledningsgrupp.

 

foto

Rektor

Anneli Appelskog
042-19 38 05
anneli.appelskog@sundsgarden.se

 
foto

Studierektor & HR-ansvarig

Benedikte M. Nilsson
042-19 38 59
benedikte.nilsson@sundsgarden.se

 
foto

Chef, konferens

Eva-Lotta Ödemark
042-19 38 13
eva-lotta.odemark@sundsgarden.se

 
foto

Chef, restaurang och kök

Kjell-Mikael Lindwall
042-19 38 35
km.lindwall@sundsgarden.se

 
 
foto

Administrativ chef

Frank Holmström
042-19 38 44
frank.holmstrom@sundsgarden.se