Örbyvägen 10 · 255 92 Helsingborg
042-19 38 00 · info@sundsgarden.se

Styrelse och ledning

Modified 2019-08-21 10:03:50 history  

Sundsgården är en rörelsedriven folkhögskola där högsta beslutande organ är föreningen Sundsgårdens folkhögskola, bildad 1937. Föreningens årsmöte utser en styrelse som ytterst ansvarar för skolans drift, ekonomi och verksamhet.

 

Styrelse

 

foto

Ordförande

Stig Håkansson

 

Ledamöter

Jenni Nyström (vice ordförande) 

Johannes Dencker

Rickard Lyckander 

Anna Blum 

Lena Simonsson Torstensson 

Rey Råwall 

Ingemar Götestrand 

Nils Arvidsson 

Åsa Windfors 

Inger Stiltjestrand Svensson
 

Skolledning

Styrelsen tillsätter rektor som är övergripande chef för verksamheten. Till sin hjälp har rektor en ledningsgrupp.

 

foto

Rektor

Anneli Appelskog
042-19 38 05

anneli.appelskog@sundsgarden.se

 
foto

Studierektor & HR-ansvarig

Anna Cronberg
042-19 38 59
anna.cronberg@sundsgarden.se

 
foto

Chef, hotell & konferens

Eva-Lotta Ödemark
042-19 38 13

eva-lotta.odemark@sundsgarden.se

 
foto

Administrativ chef

Frank Norling
042-19 38 43

frank.norling@sundsgarden.se