Örbyvägen 10 · 255 92 Helsingborg
042-19 38 00 · info@sundsgarden.se

kursbild

Studera hos oss

Modified 2020-03-27 11:18:25 history  

Att studera på Sundsgården är något annat än att studera i den vanliga skolan. Folkhögskolan är en egen skolform där du behandlas som vuxen och förväntas ta ansvar för dina studier. Du möts av lärare som bryr sig om mer än bara studieresultat. Det finns en frihet och möjlighet att växa också som människa. Du blir accepterad som den du är.

 

Läs om dina rättigheter i foldern från Folkbildningsrådet.

 

Sundsgårdens Folkhögskola baserar sina studieplaner och den pedagogiska grundidén på det som kallas Folkbildning. Vissa av våra kurser ges på en grundläggande nivå över alla områden, andra kurser fördjupar sig mer inom något eller några. Generellt arbetar vi med en helhetssyn på människan. För att beskriva detta använder vi bland annat EU:s referensram för kompetens inom olika kompetensområden, preciserat till att gälla kunskaper, färdigheter och attityd. Kompetensen nummer 9 skall vara viktig i alla våra kurser. Vi arbetar också generellt med gruppen som pedagogisk resurs och metod.

 

Denna referensram omfattar EU:s åtta nyckelkompetenser, plus ytterligare en:

 

1. Kommunikation på modersmål Läs mer

2. Kommunikation på främmande språk Läs mer

3. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens Läs mer

4. Digital kompetens Läs mer

5. "Lära att lära", förmåga att själv ta ansvar för sitt lärande Läs mer

6. Interpersonell, interkulturell och social kompetens samt medborgerlig kompetens Läs mer

7. Företagaranda Läs mer

8. Kulturella uttrycksformer Läs mer

9. Den livsåskådningsmässiga plattformen Läs mer