Örbyvägen 10 · 255 92 Helsingborg
042-19 38 00 · info@sundsgarden.se

Sekretess och arkivering

 

Offentlighetsprincipen

Sundsgården är inte någon offentlig myndighet. Vi är därför inte skyldiga att lämna ut information om vår verksamhet. Vi är inte heller förhindrade att lämna ut information. Vi har inte heller de krav på oss, vad gäller arkivering, som offentliga myndigheter har. Vi har beslutat oss för att generellt ha en öppen och serviceinriktad attityd.

 

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter på anställda är tillgängliga med uppgifter om mejl och telefonnummer i tjänsten. Privata adressuppgifter lämnas däremot inte ut. Interna sammanställningar på privata adressuppgifter sprids inte utanför skolan. Kontaktuppgifter på studerande upprättas klassvis och finns även i skolans studeranderegister. Om du vill hemlighålla sådana uppgifter måste du själv informera skolans expedition om detta.

 

Bilder

Bilder från vår verksamhet kan publiceras internt på skolan samt på skolans webbplatser och i trycksaker av informativ karaktär. Där kan såväl personal som studerande förekomma. Om du inte vill att sådana bilder skall visas måste du själv meddela detta till skolans reception. Om bild ska användas i kommersiellt syfte skall avtal upprättas med personer som förekommer på dessa bilder.

 

Tystnadsplikt

På Sundsgården kan du få samtala med präst från Raus församling. I dessa samtal gäller prästernas absoluta tystnadsplikt. Det som sägs i samtal mellan studerande och personal på skolan stannar mellan dessa personer om så har överenskommits. Personliga uppgifter som lämnas i förtroende till anställd på skolan hanteras på ett sätt som sätter din integritet och dina intressen i centrum.

 

Arkivering

Vi sparar ansökningshandlingar i ett år. Du som vill ha tillbaka dessa handlingar måste själv be om det. Handlingar som rör studerandes skolgång hos oss sparas i upp till fem år. Omdömen, behörigheter, utbildningsbevis och intyg sparas för all framtid. För kopior på dessa handlingar tas en administrativ avgift ut.

 

Sundsgården lämnar inte ut personbunden information till utanförstående förutom till myndigheter till vilka vi måste rapportera, det vill säga CSN, FBR och SCB.