Örbyvägen 10 · 255 92 Helsingborg
042-19 38 00 · info@sundsgarden.se


till Teater Arken
till Svenska kyrkan
till Dunkers kulturhus

Sundsgårdens MR-dagar 13-15 mars

 

Föreläsningar på temat Mänskliga rättigheter

Alla föreläsningar sker i sal Öresund.

pdf MR-dagar 2018

 


Tisdag 13 mars, kl 10.30-12.00

HANNA CINTHIO Ett samhälle, flera normsystem?

Hanna Cinthio har en mångsidig bakgrund där akademisk forskning kring kultur, mänskliga rättigheter och genus kombineras med praktiskt socialt arbete och strukturella interventioner. Sedan 2002 har hon arbetat med insatser mot hedersproblematik, bl.a inom BRIS och Fryshuset. Hon har också genomfört internationella uppdrag, t ex som konsult åt svenska organisationer i Mellanöstern. Regelbundet genomför hon fortbildnings- och handledningsinsatser för personal inom det svenska rättsväsendet och andra myndigheter, och hon är en av landets mest anlitade experter inom sitt område.

 


Tisdag 13 mars, kl 13.00-14.30

JOHANNES MAURINEN Att leva i två kulturer

Johannes Marainen kommer ursprungligen från Saarivouma sameby i Kiruna kommun, men bor i Göteborg där han arbetar som lärare. Han har forskat i samisk historia vid Göteborgs universitet. Johannes har ägnat en stor del av sitt liv åt att föreläsa om samisk identitet och kultur. Som barn tvingades han gå i s.k. nomadskola, en specialskola för samer, där det enda tillåtna språket var svenska. Ett språk han inte förstod. I flmen Sameblod får vi följa huvudpersonen Elle Marjas liv och identitetskamp mellan det samiska och det svenska. ”Ett liv som mycket liknar mitt”, säger Johannes.

 


Onsdag 14 mars, kl 10.30-12.00

ULRICA STIGBERG Visuell drog – om unga och nätporr

Ulrica Stigberg är sedan 1997 präst i Fryshuset i Stockholm. Fryshuset är en enorm mötesplats med många olika typer av aktiviteter där Ulrica är och samtalar med många ungdomar. Förutom arbetet där skriver hon böcker eller är ute och medverkar i olika sammanhang runt om i Sverige. Tillsammans med Maria Ahlin från Freethem har Ulrica skrivit boken "Visuell drog – om barn, unga och nätporr". I boken tar de hjälp av experter inom området men framförallt är det ungdomar, som delat med sig av sin verklighet.

 


Onsdag 14 mars, kl 13.00-14.30

ANDERS PERSSON Kan Asien växa fredligt?

Anders Persson, doktor i statskunskap vid Lunds Universitet, är en återkommande gäst till Sundsgårdens MR-dagar. Han är en ofta förekommande expertkommentator på SVT, Sveriges radio och TV4. Anders har en förmåga att på ett lättbegripligt sätt förklara komplicerade sammanhang. Denna gång kommer han med en ny föreläsning där han berättar om sina resor i Asien där han bland annat besökt Nordkorea, och talar om utvecklingen där.

 


Torsdag 15 mars, kl 10.30-12.00

MARTIN NIHLGÅRD Civilkurage – Modet att stå för sin åsikt även när det blir obekvämt

Martin Nihlgård arbetar som Sverigechef för IM, Individuell Människohjälp. Huvuduppgifter för IMs Sverigearbete berör ämnen såsom integration, engagemang och antirasism. Martin har tidigare jobbat inom folkbildningen, bland annat som rektor för Sundsgårdens folkhögskola och som förbundsrektor för Ibn Rushd studieförbund. Martin har en utbildningsbakgrund inom områdena statsvetenskap, religionsvetenskap och pedagogik. Vem bestämmer sanningen? Vilket ansvar har medierna?

 


Torsdag 15 mars, kl 13.00-14.30

ÅSA WIKFORSS Faktaresistens: Vad är det och hur kan det motverkas?

Åsa Wikforss är professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet och forskar inom språkfilosofi och kunskapsteori. Hon har medverkat i radio och TV och är aktuell med boken ’Alternativa fakta. Om kunskapen och dess fiender’. I sin föreläsning reder hon ut fenomenen post-sanning och faktaresistens från ett filosofiskt och ett psykologiskt perspektiv. Hon förklarar vad det innebär att ha kunskap och varför kunskapen har ett så stort värde för oss. Hon beskriver också de psykologiska mekanismer som gör att vi i vissa situationer inte förmår ta till oss fakta och vad vi kan göra för att motverka dessa.

 


teater arken Facebook