Örbyvägen 10 · 255 92 Helsingborg
042-19 38 00 · info@sundsgarden.se

kursbild

Hitta balans vid stressrelaterad ohälsa

Modified 2017-11-24 09:55:39 history  

(Distanskurs HT-17)

Lär dig förstå vad som händer i kroppen vid stress, träna och utveckla din mentala ergonomi. Lär dig hitta och fylla på med det som ger energi och välj bort det du inte behöver. Bygg medvetenhet och styrka för kommande vardag och utmaningar. Stegvis går vi igenom olika livsfaktorer som omger och påverkar dig på negativa eller positiva sätt i vardagen, övar på att hitta balans och livskvalitet och finjusterar med praktiska uppgifter med avseende på ditt välmående. En kurs med fokus på dig och ditt mående!

 

Kursen bygger på självreflektion och upplevelser under praktiska övningar och strategisk analys. Genom frågor lotsas du framåt uppgift för uppgift med tid för återkoppling, feedback och utbyte från deltagare i liknande situation.

 

Ur kursinnehållet

  • Var är du nu och vart är du på väg? (inkl. stresstest)
  • Hjärnans uppbyggnad, ergonomi och beteende vid stress.
  • Hitta fokus och optimal balans för hjärnans funktion.
  • Identifiera och förstärk dina styrkor och energifaktorer.
  • Identifiera och välj bort dina energitjuvar.
  • Lär känna din stress och bli kompis med den.
  • Schemalägg och hitta rutiner.
  • Observera förändring och ta kontrollen

Upplägg

Det huvudsakliga arbetssättet på kursen är reflektionsuppgifter med återkoppling från kursledare och övriga kursdeltagare skriftligt via nätet. Undervisningen sker helt på distans via deltagarens egen dator och utbildningsprogrammet FirstClass. Programmet är gratis och deltagaren får all information den behöver för att komma igång i samband med kursstarten. Enda kravet är tillgång till internetuppkoppling för att kunna utföra uppgifterna. Kursen har inga fysiska träffar.

 

Kostnader: Inga (kursen är studiemedelsberättigad för 50 % i 19 veckor).

Deltagarens arbetsinsats: 50 % vilket innebär ca 10-12 timmar/vecka.

Kursmaterial: Deltagarna väljer sitt material själva.

Intyg: Intyg lämnas efter genomförd kurs.

 

Anmälan

Anmälan görs hos Nätbildarna via länken nedan.

Nätbildarna

 

pdf Kursbeskrivning