Örbyvägen 10 · 255 92 Helsingborg
042-19 38 00 · info@sundsgarden.se

Kördirigering

Du kan ha kördirigering som ditt huvudinstrument. Utbildningen syftar till att arbeta med körsång i olika genrer. Du kommer att arbeta med en kör på skolan, men det finns också möjlighet till praktik utanför skolan.

 

Antagningsprovet

På grund av den rådande coronaepidemin, så kommer årets antagningsprov att genomföras med hjälp av videoinspelning och intervju via videolänk. Det går utmärkt att använda en vanlig mobiltelefon vid inspelning av videon och för videosamtalet, men det är viktigt att ljud och bild återges så tydligt som möjligt.

Provet kommer att bestå av tre delar:

  • Kördirigering av Uti vår hage: Sök upp en inspelning av sången för blandad kör. Gör en videoinspelning där du som dirigent tydligt syns medan du fiktivt leder kören genom stycket (med körinspelningen tydligt ljudande i bakgrunden).
  • Redogörelse av arbetsprocessen med valfritt körstycke: Du väljer musik för blandad kör, och upprättar en metodisk plan över hur arbetet med att repetera detta stycke tillsammans med en kör kan se ut.
  • Intervju: Under intervjun pratar vi om din musik och ditt musicerande, om tidigare utbildning och förväntningar på kommande utbildning och framtid. Du får naturligtvis också möjlighet att ställa frågor om utbildningen på Sundsgården.

I den inbjudan som skickas ut till alla sökande i början av april, finns information om tidpunkt och tillvägagångssätt för antagningsprovets olika delar. (Inbjudan skickas till den mailadress som registrerades i samband med ansökan).

Välkommen med din ansökan!

 

För mer information om antagningsproven – se under rubriken ”Antagning”. Ansök senast 1 april.

Du kan även kontakta Mats Paulson - lärare i körsång, kördirigering och ensembleledning.

mats.paulson@mhm.lu.se

 


Inriktningar

pilKlassisk

pilJazz - improvisation

pilHögskoleförberedande kurs i kyrkomusik

pilArrangering/komposition

pilMusik- och ljudproduktion

pilKördirigering

Övrigt

pilMusiklinjen allmän info

pilAnsökan/Antagning

Sundsgårdens kulturutbud

Följ oss på sociala medier:

Musiklinjen Youtube Musiklinjen Instagram  Musiklinjen Facebook

 

 

Dela/skriv ut

bild på kursföreståndare
Kursföreståndare

Per-Ingvar Reuter
042-19 38 92
per-ingvar.reuter@sundsgarden.se