Örbyvägen 10 · 255 92 Helsingborg
042-19 38 00 · info@sundsgarden.se

Arrangering/komposition

 

Till ansökan

Utbildningen i arrangering/komposition är 1 – 2 årig, och syftar till att ge fördjupade kunskaper och nya insikter inom det egna komponerandet. Stor vikt läggs vid utvecklandet av idéer och strategier i skapandeprocessen. Även stilstudier, musikalisk analys, elektroakustisk musik och övningar i instrumentation, kontrapunkt och harmonilära inkluderas. Det finns goda möjligheter att få sin musik framförd; i första hand av de studerande på musiklinjen, men även i projekt utanför skolan.

 

Antagningsprov

Huvudprov, innehållande:

  • komposition utifrån givet tonmaterial
  • fyrstämmig körsats utifrån givet tema
  • Under större delen av provtiden finns tillgång till piano. Provtid (huvudprov): ca 4 timmar.
  • Prov i satslära och musikteori
  • Gehörsprov
  • Bi-instrumentprov
  • Kort samtal kring inskickad musik och förväntningar på utbildningen.

Skicka några exempel på din musik, antingen klingande (i något standardformat), eller i partiturform. Gärna bådadera. Försändelsen skickas till Sundsgårdens musiklinje. Elektroniska format skickas till mejladressen nedan. (Musiklinjen tillhanda senast en vecka före antagningsprovet) För mer information om antagningsproven – se under rubriken ”Ansökan/Antagning”.

Välkommen med din ansökan!

 

Per-Ingvar Reuter, Lärare i arrangering/komposition, satslära och gehör.

per-ingvar.reuter@sundsgarden.se


Inriktningar

pilKlassisk

pilJazz - improvisation

pilHögskoleförberedande kurs i kyrkomusik

pilArrangering/komposition

pilMusik- och ljudproduktion

pilKördirigering

Övrigt

pilMusiklinjen allmän info

pilAnsökan/Antagning

Sundsgårdens kulturutbud

Följ oss på sociala medier:

Musiklinjen Youtube Musiklinjen Instagram  Musiklinjen Facebook

 

 

Dela/skriv ut

bild på kursföreståndare
Kursföreståndare

Per-Ingvar Reuter
042-19 38 92
per-ingvar.reuter@sundsgarden.se