Örbyvägen 10 · 255 92 Helsingborg
042-19 38 00 · info@sundsgarden.se

Arrangering/komposition

 

Till ansökan

Utbildningen i arrangering/komposition är 1 – 2 årig, och syftar till att ge fördjupade kunskaper och nya insikter inom det egna komponerandet. Stor vikt läggs vid utvecklandet av idéer och strategier i skapandeprocessen. Även stilstudier, musikalisk analys, elektroakustisk musik och övningar i instrumentation, kontrapunkt och harmonilära inkluderas. Det finns goda möjligheter att få sin musik framförd; i första hand av de studerande på musiklinjen, men även i projekt utanför skolan.

 

Antagningsprov

På grund av den rådande coronaepidemin, så kommer årets antagningsprov att genomföras på distans.

Skicka några exempel på din musik, antingen klingande (i något standardformat), eller i partiturform (pdf). Gärna bådadera. Om du vill så får du också gärna komplettera bilden av ditt musicerande genom att skicka en videoinspelning där du spelar något instrument eller sjunger, antingen själv eller tillsammans med andra. Information om hur du skickar dina arbetsprover till oss kommer i den inbjudan till antagningsprov som skickas ut i början av april via mail (den mailadress som registrerades i samband med ansökan). I inbjudan finns också information om tidpunkt och tillvägagångssätt för antagningsprovens olika delar.

 

Förutom de arbetsprover som vi ber dig skicka in till oss, så ingår följande moment i antagningsprovet:

  • Komposition utifrån givet tonmaterial eller text
  • Fyrstämmig körsats utifrån givet tema
  • Prov i satslära och musikteori
  • Intervju via telefon/videolänk

Välkommen med din ansökan!

 

Per-Ingvar Reuter, Lärare i arrangering/komposition, satslära och gehör.

per-ingvar.reuter@sundsgarden.se


Inriktningar

pilKlassisk

pilJazz - improvisation

pilHögskoleförberedande kurs i kyrkomusik

pilArrangering/komposition

pilMusik- och ljudproduktion

pilKördirigering

Övrigt

pilMusiklinjen allmän info

pilAnsökan/Antagning

Sundsgårdens kulturutbud

Följ oss på sociala medier:

Musiklinjen Youtube Musiklinjen Instagram  Musiklinjen Facebook

 

 

Dela/skriv ut

bild på kursföreståndare
Kursföreståndare

Per-Ingvar Reuter
042-19 38 92
per-ingvar.reuter@sundsgarden.se