Örbyvägen 10 · 255 92 Helsingborg
042-19 38 00 · info@sundsgarden.se

Musik: Ansökan/Antagning

Antagningsproven äger rum under perioden 19 – 27 april.


Tider för antagningsprov Sundsgårdens Musiklinje våren 2018:

Torsdag 19 april

Slagverk - klassisk

Kördirigering

Fredag 20 april

Piano - klassisk

Sång - klassisk

Måndag 23 april

Brass - klassisk

Stråk - klassisk

Träblås - klassisk

Tisdag 24 april

Arrangering/komposition

Musik- och ljudproduktion

Onsdag 25 april

Gitarr - jazz

Trummor - jazz

Torsdag 26 april

Piano - jazz

Sång - jazz

Fredag 27 april

Bas – jazz

Blås – jazz

Gitarr – klassisk

   

En dag per sökande kommer att användas till proven, som består av prov i huvudinstrument samt skriftligt prov i gehörs- och musiklära. Alla sökande kallas till antagningsprov. För antagningsprov i Arrangering/komposition, Kördirigering eller Musik- och ljudproduktion – se under respektive rubrik.

Skicka in din ansökan senast den 1 april 2018.

Obs! För sökande till Musiklinjen tillkommer en bekräftelseavgift á 100 kr.
Inbetalas till Bankgiro: 495–9268 i samband med att du skickar in din ansökan. Ange ditt namn på inbetalningen. Din ansökan är inte definitiv förrän vi fått in bekräftelseavgiften. OBS! Återbetalas ej.

Till ansökan

 

INFORMATION OM HUVUDINSTRUMENTPROVEN

Klassisk inriktning

Du väljer 2 – 3 stycken från olika epoker/stilar. Skicka noter till oss om du vill ha ackompanjemang av pianist. Sänd noterna till Sundsgårdens Musiklinje, Örbyvägen 10, 255 92 Helsingborg i samband med din ansökan, eller i separat kuvert senast 1 april. Märk varje not med namn och huvudinstrument. Vi tar endast emot utskrivna noter på papper.

 

Du som söker sång med klassisk inriktning:

Utöver ditt eget val av sång, så väljer du en av dessa obligatoriska sånger:

 • J. Brahms: Die Sonne scheint nicht mehr
 • Erland von Koch: Vinden viskar

 

Jazzinriktning

Välj två av dessa obligatoriska låtar:

 • Alone Together
 • Autumn Leaves
 • Stella by starlight
 • All blues
 • Body and soul
 • Blue in green
 • All the things you are

Alla låtarna finns i Real Book. Vid spelprovet finns kompgrupp. Om du väljer någon annan tonart än den som står i Real Book så tag med en transponerad ackordanalys. Låtarna ska innehålla en improviserad del.

 

Du som söker sång med jazzinriktning:

Välj två av dessa låtar:

 • Alice in Wondeland
 • Alone Together
 • Bye, Bye Blackbird
 • For All We Know
 • The Gentle Rain
 • Have you met miss Jones
 • My Foolish heart
 • Speak Low

 

Övriga inriktningar

Du kan ha arrangering/komposition, musik- och ljudproduktion, eller kördirigering som huvudämne.

För mer information om dessa prov – se under respektive rubrik.

 

SKRIFTLIGT PROV I GEHÖRS- OCH MUSIKLÄRA

Provet tar ca 60 minuter. Moment som ingår är ton-/oktavnamn, intervall, ackord med färgningar, funktionsanalys/stegteori, samt melodiskapande utifrån givna ackord. I gehörsdelen spelas några musikexempel upp där rytm, ackord och melodi ska noteras.

 

Sista ansökningsdag för läsåret 2018/2019 är 1 april 2018.

Välkommen att söka till Sundsgården!

 

Mer information:

Per-Ingvar Reuter

Kursföreståndare Musiklinjen

musik@sundsgarden.se

Örbyvägen 10, 255 92 Helsingborg Tel: 042 - 19 38 00 www.sundsgarden.se

Inriktningar

pilKlassisk

pilJazz

pilArrangering/komposition

pilMusik- och ljudproduktion

pilKördirigering

Övrigt

pilMusiklinjen allmän info

pilAnsökan/Antagning

Musiklinjen YoutubeFilmklipp med musiklinjen

Sundsgårdens kulturutbud

 

bild på kursföreståndare
Kursföreståndare

Per-Ingvar Reuter
042-19 38 92
per-ingvar.reuter@sundsgarden.se