Örbyvägen 10 · 255 92 Helsingborg
042-19 38 00 · info@sundsgarden.se

Ansökan/Antagning

En dag per sökande kommer att användas till proven, som består av prov i huvudinstrument samt skriftligt prov i gehörs- och musiklära. Alla sökande kallas till antagningsprov. För antagningsprov i Arrangering/komposition, Kördirigering eller Musik- och ljudproduktion – se under respektive rubrik.


Provdagar till läsåret 2019-2020

 

Onsdag 24 april
Klassisk: brass, stråk och gitarr

Torsdag 25 april
Musik- och ljudproduktion, arr/komp, kördirigering och slagverk

Fredag 26 april
Klassisk: träblås, sång, piano och orgel/kyrkomusik

Lördag 27 april
Jazz: blås och bas

Måndag 29 april
Jazz: sång och trummor

Tisdag 30 april
Jazz: piano och gitarr

 


Varje sökande gör sina prov under en dag. Dagen består av prov i huvudinstrument samt skriftligt prov i gehörs- och musiklära. Alla sökande kallas till antagningsprov. För antagningsprov i Arrangering/komposition, Kyrkomusikinriktning, Kördirigering eller Musik- och ljudproduktion – se under respektive rubrik.

Skicka in din ansökan senast 1 april 2019.

 

För sökande till Musiklinjen tillkommer en bekräftelseavgift á 100 kr. Inbetalas till Bankgiro: 495–9268 i samband med att du skickar in din ansökan. Ange ditt namn på inbetalningen. Din ansökan är inte definitiv förrän vi fått in bekräftelseavgiften. OBS! Återbetalas ej.

   

INFORMATION OM HUVUDINSTRUMENTPROVEN

Klassisk inriktning

Du väljer 2 – 3 stycken från olika epoker/stilar. Skicka noter till oss om du vill ha ackompanjemang av pianist. Sänd noterna till Sundsgårdens Musiklinje, Örbyvägen 10, 255 92 Helsingborg i samband med din ansökan, eller i separat kuvert senast 1 april. Noter som anländer efter den 1 april hinner vi inte leverera till pianist. Märk varje not med namn och huvudinstrument. Vi tar endast emot noter som är utskrivna på papper.

 

Du som söker sång med klassisk inriktning:

Utöver ditt eget val av sång, så väljer du en av dessa obligatoriska sånger:
 • J. Brahms: Die Sonne scheint nicht mehr
 • Erland von Koch: Vinden viskar

Jazzinriktning

Välj två av dessa obligatoriska låtar:

 • Alone Together
 • Autumn Leaves
 • Stella by starlight
 • All blues
 • Body and soul
 • Blue in green
 • All the things you are

Alla låtarna finns i Real Book. Vid spelprovet finns kompgrupp. Om du väljer någon annan tonart än den som står i Real Book, så tag med en transponerad ackordanalys. Låtarna ska innehålla en improviserad del.

 

Du som söker sång med jazzinriktning:

Välj två av dessa låtar:

 • Alice in Wondeland
 • Alone Together
 • Bye, Bye Blackbird
 • For All We Know
 • Gentle Rain
 • Have you met miss Jones
 • My Foolish heart
 • Speak Low

Kyrkomusikinriktning

I samband med huvudinstrumentprovet så kommer du att få spela orgel, samt själv välja antingen sång eller piano. På orgel väljer 2 – 3 stycken från olika epoker/stilar, och på sång eller piano väljer du ett stycke. Om du väljer att sjunga en sång och vill ha pianokomp; skicka noter till oss i samband med din ansökan, eller i separat kuvert senast 1 april. Sänd noterna till Sundsgårdens Musiklinje, Örbyvägen 10, 255 92 Helsingborg i. Noter som anländer efter den 1 april hinner vi inte leverera till pianist. Märk noten med namn och att du söker kyrkomusikinriktningen. Vi tar endast emot noter som är utskrivna på papper.

 

Övriga inriktingar

 

pilArrangering/komposition

pilMusik- och ljudproduktion

pilKördirigering

 

SKRIFTLIGT PROV I GEHÖRS- OCH MUSIKLÄRA

Provet tar ca 60 minuter. Moment som ingår är ton-/oktavnamn, intervall, ackord med färgningar, funktionsanalys/stegteori, samt melodiskapande utifrån givna ackord. I gehörsdelen spelas några musikexempel upp där rytm, ackord och melodi ska noteras.

 

Välkommen att söka till Sundsgården!

 

Mer information:

Per-Ingvar Reuter

Kursföreståndare Musiklinjen

musik@sundsgarden.se

Örbyvägen 10, 255 92 Helsingborg Tel: 042 - 19 38 00 www.sundsgarden.se

 

Till ansökan

 

 

 

Inriktningar

pilKlassisk

pilJazz

pilHögskoleförberedande kurs i kyrkomusik

pilArrangering/komposition

pilMusik- och ljudproduktion

pilKördirigering

Övrigt

pilMusiklinjen allmän info

pilAnsökan/Antagning

Sundsgårdens kulturutbud

Följ oss på sociala medier:

Musiklinjen Youtube Musiklinjen Instagram Musiklinjen Facebook

 

 

Dela/skriv ut

bild på kursföreståndare
Kursföreståndare

Per-Ingvar Reuter
042-19 38 92
per-ingvar.reuter@sundsgarden.se