Örbyvägen 10 · 255 92 Helsingborg
042-19 38 00 · info@sundsgarden.se

mr gymnasiebehörighet vuxenstudier folkhögskola helsingborg

Mänskliga rättigheter

Modified 2020-05-05 09:36:56 history  

Vill du jobba med människor eller känner ett engagemang för samhällsfrågor? Då kan vår kurs vara ett utmärkt alternativ för dig. Hos oss läser du på gymnasienivå med mål att erhålla en behörighet till yrkeshögskola, högskola och universitet. Utöver detta får du viktiga verktyg som du kan använda dig av i framtida studier och ett kommande yrkesliv.

 

Till ansökan

Mänskliga rättigheter, gymnasienivå åk 1 

Årskurs 1 vänder sig till dig som behöver mer än ett års studier för att kunna få behörighet till yrkeshögskola, högskola eller universitet.

Du ges möjlighet att få grundläggande behörighet i de gymnasiegemensamma ämnena. Kursen ger behörighet till yrkeshögskola men för att erhålla behörighet till högskola och universitet krävs att du även läser kurserna i årskurs 2.

Intag sker terminsvis.

Mänskliga rättigheter, gymnasienivå åk 2 (högskoleförberedande)

Årskurs 2 är högskoleförberedande och vänder sig till dig som behöver ett års studier innan vidare studier på högskola eller universitet.


Kursinnehåll

Vi arbetar mycket med frågor som rör vår omvärld. Vi lägger stor vikt vid att beröra ämnen så som demokrati, omvärldsspaning, livsfrågor och mänskliga rättigheter. Vi tränar på kommunikation, kritiskt tänkande och ökade insikter. Vi vidgar förståelsen för omvärlden och oss själva genom att belysa och analysera olika perspektiv. Vår inriktning, mänskliga rättigheter, genomsyrar en stor del av vår undervisning.

 

Du får kontinuerlig respons på ditt arbete, samt att vi tränar på olika former av studieteknik, vilket gör att du kommer att utvecklas. Vi lägger stor vikt vid att träna på olika redovisnings- och arbetsformer för kunna stärka ditt självförtroende och förbereda dig inför framtida utbildning och/eller yrke. Vi åker på studiebesök, lyssnar på gästföreläsare och anordnar Sundsgårdens MR-dagar.

 

Vi jobbar nära varandra i sammanhållna grupper – vilket vi anser vara ett givande arbetssätt. Dina idéer och tankar är värdefulla och bidrar till utformningen av läsårets innehåll. Vi ser att dina tidigare erfarenheter är en tillgång för vårt sätt att arbeta. Vi lär av varandra och utvecklas tillsammans!

 

Ämnen som ingår i kursen är bland annat svenska, engelska, matematik, historia, samhällskunskap, religion och naturkunskap.

Mål

Kursens mål är att du ska bli grundläggande behörig för högskolestudier. Intyg på uppnådd behörighet i gymnasiegemensamma ämnen och intyg om särskild behörighet ges efter varje avslutat läsår, om behörighet uppnåtts. Därutöver ges vid avslutat läsår även ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av studieförmågan.

 

Yrken som ligger väl till är vårdyrken, lärare, polis, socionom eller socialpedagog. Utbildning inom journalistik, politik, juridik samt estetiska yrken kan också denna linje förbereda dig till.

Behörighet och studieomdöme

Kursen syftar till att ge grundläggande behörighet för högskolestudier. Intyg med studieomdöme och intyg om särskild behörighet i gymnasiegemensamma ämnen ges efter varje avslutat läsår. Det är din studiebakgrund som avgör om du är eller hur du blir behörig till högre studier. 

Antagningsvillkor

Folkhögskolan vänder sig i första hand till vuxna studerande, från 18 år och uppåt. Till årskurs ett krävs godkänt i matematik, svenska och engelska från grundskolan (åk 9).Till årskurs två krävs godkänt betyg från gymnasiet i Svenska A/1, Matematik A/1 och Engelska A/5.

Kostnader/avgift

Om du blir antagen till kursen är omkostnader för resor mm i samband med studiebesök samt kursmaterial 1300 kr per termin. Kostnaden för internat- och externatavgift hittar du här:

pilKostnader

Studiemedel (CSN)

Kursen berättigar till bidrag/lån från CSN. Du tar själv kontakt med CSN.

Kurstid och ansökan

1 eller 2 år

Skicka in din ansökan helst före den 31 maj eller 15 dec.

Du som vill göra en intresseanmälan till vår kursföreståndare klickar på länken nedan för att fylla i dina uppgifter. Senare i ansökningsprocessen behöver du komplettera med fler uppgifter.

intresseknapp

Till ansökan

Dela/skriv ut

bild på kursföreståndare
Kursföreståndare

Erik Nilsson
042-19 38 39
erik.nilsson@sundsgarden.se

bild på kursföreståndare
Kursföreståndare

Anja Jarekvist
0765-40 38 14
anja.jarekvist@sundsgarden.se