Örbyvägen 10 · 255 92 Helsingborg
042-19 38 00 · info@sundsgarden.se

Läsårstider

Läsåret 2016-2017

Läsåret på Sundsgården 2016-2017 är 38 veckor förutom Afasilinjen som har 26 veckor.

Höstterminen 2016: 17 augusti—21 december

Vårterminen 2017: 9 januari-2 juni

 

Lovdagar

Höstlov: vecka 44

Sportlov: vecka 8

Påsklov: vecka 15

 

Läsåret 2017-2018

Läsåret på Sundsgården 2017-2018 är 38 veckor förutom Afasilinjen som har 26 veckor.

Höstterminen 2017: 23 augusti—22 december

Vårterminen 2018: 8 januari-8 juni

 

Lovdagar

Höstlov: vecka 44

Sportlov: vecka 8

Påsklov: vecka 13

 

Speciella läsdagar

Vi har läsning en lördag per termin. På hösten är det i samband med vår Julbasar. På våren är det i samband med Folkhögskolans dag. Vid terminstarten meddelas vilken lördag dessa arrangemang inträffar. Dessa lördagar är en del av den obligatoriska kurstiden.