Örbyvägen 10 · 255 92 Helsingborg
042-19 38 00 · info@sundsgarden.se

kursbild

Kultur och kommunikation

På allmän kurs Kultur och kommunikation arbetar vi mycket med frågor som rör vår omvärld. Vi lägger stor vikt på diskussioner kring populärkultur som hjälper oss att förstå vår samtid bättre.

 

Till ansökan

Intresseanmälan

Du som vill ansöka och senare komplettera med de uppgifter som behövs kan börja med att göra en intresseanmälan till vår kursföreståndare.

Intresseanmälan

Kursinnehåll

Åk1
Under första året erbjuder vi möjligheten att få grundläggande behörighet i gymnasiegemensamma ämnen. Vår profil kultur och kommunikation uttrycks genom arbete med olika kulturyttringar, subkulturer, reklam och media. Kursen ger behörighet till yrkeshögskola men för att få behörighet till högskola och universitet krävs även att du går årskurs 2.


Åk2
Andra året läser du in såväl grundläggande som särskilda behörigheter inom gymnasiegemensamma ämnen. Stort fokus ligger på samhällsfrågor som vi diskuterar utifrån olika kulturyttringar såsom film, musik, teater, konst och litteratur.

Kursen är högskoleförberedande.

 

Ämnen du läser på kursen KULTUR och KOMMUNIKATION är:

Svenska, Engelska, Matematik, Historia, Samhällskunskap, Religion, Naturkunskap och Psykologi

Mål

Kursens mål är att du ska klara av kraven för grundläggande behörighet för högskolestudier. Intyg på uppnådd behörighet i gymnasiegemensamma ämnen och intyg om särskild behörighet ges efter varje avslutat läsår, om behörighet uppnåtts. Därutöver ges vid avslutat läsår även ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av studieförmågan. Yrken som ligger väl till är vårdyrken, lärare, polis, socionom eller socialpedagog. Utbildning inom journalistik, politik, juridik samt estetiska yrken kan också denna linje förbereda dig till.

Behörighet och studieomdöme

Kursen syftar till att ge grundläggande behörighet för högskolestudier. Intyg med studieomdöme och intyg om särskild behörighet i gymnasiegemensamma ämnen ges efter varje avslutat läsår.

pilLäs mer

Vi arbetar efter de krav som EU satt upp gällande Nyckelkompetenser.

pilLäs mer

Antagningsvillkor

Folkhögskolan vänder sig i första hand till vuxna studerande, från 18 år och uppåt. Till årskurs ett krävs godkänt i Matematik, Svenska och Engelska från grundskolan (åk 9). Till årskurs 2 krävs godkänt betyg från gymnasiet i Svenska A/1, Matematik A/1 och Engelska A/5.

Kostnader/avgift

Om du blir antagen till kursen är omkostnader för resor mm i samband med studiebesök samt kursmaterial 1200 kr per termin. Kostnaden för internat- och externatavgift hittar du här:

pilKostnader

Studiemedel (CSN)

Kursen berättigar till bidrag/lån från CSN. Du tar själv kontakt med CSN.

Kurstid och ansökan

1 eller 2 år

Skicka in din ansökan helst före den 15 maj.

pilLäsårstider

pilTill Ansökan

 

 

bild på kursföreståndare
Kursföreståndare Åk 1

Anna Elbing
042-19 38 07
anna.elbing@sundsgarden.se

bild på kursföreståndare
Kursföreståndare Åk 2

Fredrik Svensson
042-19 38 93
fredrik.svensson@sundsgarden.se