Örbyvägen 10 · 255 92 Helsingborg
042-19 38 00 · info@sundsgarden.se

kommunikation gymnasiebehörighet vuxenstudier folkhögskola helsingborg

Kultur och kommunikation

Modified 2019-03-28 13:33:44 history  

 

Är du intresserad av samhällsfrågor, film och musik? Då kan denna linje vara något för dig. Vi arbetar mycket med frågan om hur vi kan skapa ett demokratiskt samhälle. Vi lägger stor vikt vid diskussioner kring film och populärmusik för att förstå vår samtid bättre.

 

Hos oss läser du på gymnasienivå med mål att erhålla en behörighet till yrkeshögskola, högskola eller universitet. Utöver detta får du viktiga verktyg som du kan använda dig av i framtida studier och ett kommande yrkesliv. 

 

Till ansökan

Kursinnehåll

Åk 1

Under första året erbjuder vi möjligheten att få grundläggande behörighet i gymnasiegemensamma ämnen. Vår profil kultur och kommunikation uttrycks genom arbete med film, musik, reklam och media. Vi arbetar med värdegrundsfrågor som berör demokrati, genus, etik och social miljö.


Åk 2
Andra året läser du in såväl grundläggande som särskilda behörigheter inom gymnasiegemensamma ämnen. Stort fokus ligger på värdegrundsfrågor som berör demokrati, genus, etik och social miljö. Detta diskuterar vi utifrån olika kulturyttringar såsom film, musik, teater, konst och litteratur.

 

Ämnen du läser på kursen Kultur och kommunikation är:

Svenska, engelska, matematik, historia, samhällskunskap, religion och naturkunskap

 

Mål

Kursens mål är att du ska få grundläggande behörighet för högskolestudier. Intyg på uppnådd behörighet i gymnasiegemensamma ämnen och intyg om särskild behörighet ges efter varje avslutat läsår, om behörighet uppnåtts. Därutöver ges vid avslutat läsår även ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av studieförmågan.

 

Yrken som du kan vidareutbilda dig till är vårdyrken, lärare, polis, socionom eller socialpedagog. Utbildning inom journalistik, politik, juridik samt estetiska yrken kan också denna linje förbereda dig till.


Behörighet och studieomdöme

Kursen syftar till att ge grundläggande behörighet för högskolestudier. Intyg med studieomdöme och intyg om särskild behörighet i gymnasiegemensamma ämnen ges efter varje avslutat läsår. Det är din studiebakgrund som avgör om du är eller hur du blir behörig till högre studier. 

Antagningsvillkor

Folkhögskolan vänder sig i första hand till vuxna studerande, från 18 år och uppåt. Till årskurs 1 krävs godkänt i matematik, svenska och engelska från grundskolan (åk 9). Till årskurs 2 krävs godkänt betyg från gymnasiet i Svenska A/1, Matematik A/1 och Engelska A/5. Det är även önskvärt att du har Natrukunskap 1b.


Kostnader/avgift

Om du blir antagen till kursen är omkostnader för resor med mera i samband med studiebesök samt kursmaterial 1250 kr per termin. Kostnaden för internat- och externatavgift hittar du här:

pilKostnader


Studiemedel (CSN)

Kursen berättigar till bidrag/lån från CSN. Du tar själv kontakt med CSN.


Kurstid och ansökan

1 eller 2 år

Skicka in din ansökan helst före den 15 maj.

Du som vill göra en intresseanmälan till våra kursföreståndare klickar på länken nedan och följer instruktionerna. Senare i ansökningsprocessen behöver du komplettera med fler uppgifter.

intresseknapp

 

Till ansökan

Dela/skriv ut

bild på kursföreståndare
Kursföreståndare Åk 1

Anna Elbing
042-19 38 07
anna.elbing@sundsgarden.se