Örbyvägen 10 · 255 92 Helsingborg
042-19 38 00 · info@sundsgarden.se

kursbild

Korta kurser för personer med dövblindhet

 

Under många år har vi på Sundsgården haft aktiveringskurser för dövblinda. Kurserna startade som ett samarbete mellan Region Skåne och Sundsgårdens folkhögskola. Även andra regioner inbjöds att skicka deltagare. I samtal med Region Skåne har vi kommit fram till att behov och förutsättningar för kurserna har förändrats. På Sundsgården behöver vi se över vad det är vi kan erbjuda utifrån de behov som finns hos målgruppen, både gällande form och innehåll. Därför kommer vi inte att genomföra de aktiveringskurser som var inplanerade 2017. Om det dyker upp nya kurser för målgruppen längre fram kan vi inte säga något om i nuläget. Vi är glada för alla kurser vi haft och alla deltagare och medarbetare som varit involverade. Välkomna tillbaka till Sundsgården!

 

Har du frågor kring ovanstående kan du vända dig till administratör Sara Rooth eller studierektor Benedikte Nilsson

bild på kursföreståndare
Studierektor/HR-ansvarig

Benedikte Nilsson
042-19 38 59
benedikte.nilsson@sundsgarden.se

bild på kursföreståndare
Administratör

Sara Rooth
042-19 38 46
sara.rooth@sundsgarden.se