Örbyvägen 10 · 255 92 Helsingborg
042-19 38 00 · info@sundsgarden.se

kursbild

Temakurser för personer med afasi

Allmänt om våra kurser

SUNDSGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA har erbjudit kurser för personer med afasi i mer än trettio års tid. Genom åren har vi mött väldigt många olika människor och med olika bakgrund. De har befunnit sig i olika skeden av livet. De har varit i olika åldrar. De flesta har svenska som modersmål, medan med andra lärt sig tala svenska i vuxen ålder. Många är i grunden flerspråkiga. En del har varit bokslukare. En del har varit uppskattade talare. En del har skrivit mycket. En del har under större delen inte funderat så mycket, utan tagit sitt språk för givet. Det som är gemensamt, det som för oss samman, är ett liv med afasi, oftast efter en stroke.

 

Kurserna för personer med afasi formas genom våra visioner om ett jämlikt, demokratiskt samhälle och av vår övertygelse om alla människors lika värde. Kursinnehåll och omfattning anpassas därför hela tiden efter behov och önskemål från våra deltagare. De har varierats och utvecklats i nära samråd med skolans ledning.

En positiv och kreativ studiemiljö i grupp skapar goda förutsättningar för det livslånga lärandet. Genom våra temakurser hittar personer med afasi nya vägar för att ta del av samhällslivet. Undervisningen bidrar i hög grad också till en ökad kunskap om afasi.

 

Vi vill poängtera att kursen är en pedagogisk kurs och att vi är en skola med fokus på utbildning och undervisning och inte någon vårdinrättning. Det är genom ökad kunskap som vi kan förstå och påverka oss själva och vår omvärld. Vi har fastnat för det relativt nybildade ordet ”retablera” när vi vill beskriva vårt arbete. Det har skapats av prefixet ”re-” som kommer från latin och betyder ”åter” och ”etablera” som kan beskrivas som att man ”inrättar något” eller ”är sin egen”. Vi vill att personer med afasi, som förutom förvärvade svårigheter språk och kommunikation också ofta har svårt att enkelt och smidigt ingå i olika sammanhang, ska känna sig mer delaktiga och få ett ökat hopp om sin framtid och vad den kan innebära.

  • Kort retableringskurs för personer med afasi (5 dagar)
  • Begriplig text, Shared Reading och afasi (5 dagar)
  • Afasi och lärande (1 dag)
  • Afasi och lärande (2 dagar)
  • Repetitionskurs och återträff (4 dagar)

 

Undervisningen är kostnadsfri. För samtliga kurser är kostnaden 500 kr/dag för helpension. Detta är möjligt tack vare ett särskilt statligt stöd genom Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM), som täcker en del extrakostnader i samband med kurserna.

till SPSM

 

Det finns flera regioner i Sverige som kan bevilja bidrag för att gå kursen.

Det är viktigt att varje kursdeltagare klarar natten själv. Det finns ingen personal på skolan som kan ansvara för eventuella vårdbehov. Kurserna är däremot också öppna för deltagarnas närstående.
Priset för närstående som delar rum är 300 kr/dag.

 

Kurs och anmälan

Obs! när du fyllt i blanketten via dator så måste du spara den först. Sen kan du skicka in den.

 

 

pdf Ansökningsblankett

 

 

Dela/skriv ut

bild på kursföreståndare
Kursföreståndare

leg. logoped Ulrika Tajthy
042-19 38 22
ulrika.tajthy@sundsgarden.se

bild på kursföreståndare
Kursföreståndare

Camilla Olsson
042-19 38 23
camilla.olsson@sundsgarden.se