Örbyvägen 10 · 255 92 Helsingborg
042-19 38 00 · info@sundsgarden.se

kursbild

Temakurser för personer med afasi

 


2020-03-19

Till deltagare som anmält sig till Kortkursen för personer med afasi 30 mars – 3 april
Med anledning av coronautbrottet bedriver Sundsgården undervisning på distans fram till påsk. Vi har därför beslutat att skjuta upp den planerade kursen för personer med afasi. Vi beklagar detta, men hoppas att ni vill komma vid ett senare tillfälle. Vi ber att få återkomma med datum.
Hör av dig om du undrar något eller vill ha mer info.
Varma hälsningat
Mvh Camilla


Sundsgårdens folkhögskola har i mer än trettio års tid anordnat kurser för personer med afasi. Skolan ligger strax söder om Helsingborg med utsikt över vackra Öresund och är i dag en av landets största folkhögskolor.

 

Våra kurser för personer med afasi fyller en viktig funktion för den som önskar att intensivträna sitt språk och sin kommunikation i grupp. Skolan driver sedan 1988 den långa profilkursen Afasilinjen. Genom personcentrerad utbildning arbetar deltagarna med att förbättra och använda sina språkliga förmågor efter stroke.

Vi erbjuder även korta kurser med olika inriktningar. Kurserna syftar till en ökad självständighet och delaktighet samt fördjupad kunskap om afasi.

 

Kortkurser vårterminen 2020

4 -5 februari  Afasi och lärande

30 mars- 3 april  Kortkurs för personer med afasi

28 april   Afasi och lärande

25 - 29 maj  Läsning för personer med afasi

1- 4 juni  Repetitionskurs för personer med afasi

 

Afasi och lärande, 4 -5 februari eller 28 april

Hur lär man sig nya saker när man har afasi?
Kursen vänder sig till dig som vill få en ökad föreståelse för relationen mellan afasi och det livslånga lärandet. Afasidagarna anordnas av Afasilinjen.

 

Kortkurs för personer med afasi, 5 dagar, 30 mars- 3 april 

Denna kurs speglar undervisningen på Afasilinjen och fokuserar på:

  • samspel, friskvård, röstträning
  • språkliga och matematiska uppgifter
  • kreativt skapande
  • fördjupt lärande genom diskussion och turtagning

Du får träning i att känna dig trygg och delaktig när du talar, läser, skriver och lyssnar. Vi uppmuntrar till samarbete med andra. Vi tror också att kreativa och digitala verktyg skapar motivation och ökad lust att lära sig saker efter stroke.

 

Läsning för personer med afasi, 5 dagar, 25 - 29 maj 

Denna kurs fokuserar på:

  • läsning, läsförmåga och läsförståelse

Kursen vänder sig till dig som vill få nya redskap i din läsning. Vi går igenom vad som gör en text begriplig samt vad en mer aktiv läsning skulle kunna innebära för just dig. Under kursen läser vi olika typer av texter. Vi varvar fakta med skönlitteratur. Vi använder oss även av högläsningsmetoden ”Shared Reading”.

 

Repetitionskurs för personer med afasi, 4 dagar, 1- 4 juni 

Denna kurs fokuserar på:

  • repetition, nyorientering och ökad delaktighet

Kursen vänder sig till tidigare deltagare på Afasilinjen. Vi repeterar grunderna för hur man aktivt arbetar med att få till en fungerande kommunikation och ett förbättrat språk. Vi går även igenom aktuell afasiteori. Deltagarna har inför kursen fått förbereda en uppgift. Kursen avslutas genom att varje deltagare håller en muntlig presentation.

 

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri. För samtliga kurser är kostnaden 500 kr/dag för helpension. Detta är möjligt tack vare ett särskilt statligt stöd genom Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM), som täcker en del extrakostnader i samband med kurserna.

till SPSM

 

Det finns flera regioner i Sverige som kan bevilja bidrag för att gå kursen.

Det är viktigt att varje kursdeltagare klarar natten själv. Det finns ingen personal på skolan som kan ansvara för eventuella vårdbehov. Kurserna är däremot också öppna för deltagarnas närstående.
Priset för närstående som delar rum är 300 kr/dag.

Kurs och anmälan

Obs! när du fyllt i blanketten via dator så måste du spara den först. Sen kan du skicka in den.

 

pdf Afasi kortkurs 2020

 

pdf Ansökningsblankett 

 

 

Dela/skriv ut

bild på kursföreståndare
Kursföreståndare

leg. logoped Ulrika Tajthy
042-19 38 22
ulrika.tajthy@sundsgarden.se

bild på kursföreståndare
Kursföreståndare

Camilla Olsson
042-19 38 23
camilla.olsson@sundsgarden.se