Örbyvägen 10 · 255 92 Helsingborg
042-19 38 00 · info@sundsgarden.se

kursbild

Kamratförbundet

Modified 2020-02-26 21:10:01 history  

Kamratförbundet är ett sätt för dig att hålla kontakt med Sundsgården efter dina studier. Kamratförbundet fungerar som en förening med en styrelse som väljs av föreningens medlemmar. Med i föreningen finns tidigare studerande och personal på Sundsgården. En av Kamratförbundets viktigaste insatser under året är insamlingen i samband med skolans årliga julbasar. Kamratförbundet ordnar också årligen återträffar för tidigare studerande och personal.

 

Välkommen till kamratförbundets fest 7 maj 2020!

 

pdf Program och anmälan

 


Du som studerat eller jobbat på Sundsgården kan söka medlemskap. För frågor om medlemskap, kontakta Kamratförbundets ordförande.

Medlemskap kostar 40 kr/år.

Swicha 123 012 37 52 samt namn och mejladress


Medlemmar i kamratförbundets styrelse:

Ingri Sakaria (ordf) | ingri.sakaria@gmail.com

Erik Nilsson (ordf) | erik.nilsson@sundsgarden.se

 

Lena Johansson Ohlström | lena.johansson@sundsgarden.se

Lena Henningsson | lena.henningsson@sundsgarden.se

Yoga Jesuthasan | yoga.jesuthasan@sundsgarden.se

Eva Nilsson | eva.nilsson@gmail.com

Staffan Forssman | staffan.forssman@sundsgarden.se

 

När du skickar pengar till Kamratförbundets bankgiro ange gärna namn och ändamål (till exempel medlemsavgift, gåva, julbasar). Bankgiro: 534-8412