Örbyvägen 10 · 255 92 Helsingborg
042-19 38 00 · info@sundsgarden.se

kursbild

Kamratförbundet

Modified 2018-04-10 21:39:13 history  

Kamratförbundet är ett sätt för dig att hålla kontakt med Sundsgården efter dina studier. Kamratförbundet fungerar som en förening med en styrelse som väljs av föreningens medlemmar. Med i föreningen finns tidigare studerande och personal på Sundsgården. En av Kamratförbundets viktigaste insatser under året är insamlingen i samband med skolans årliga julbasar. Kamratförbundet ordnar också årligen återträffar för tidigare studerande och personal.


Inbjudan

Jubileum för ”50 och 60-åringar” onsdagen den 23 maj 2018.

 

pdf Info och anmälan


 

Du som studerat eller jobbat på Sundsgården kan söka medlemskap. För frågor om medlemskap, kontakta Kamratförbundets ordförande:

 

Erik Nilsson | 042-19 38 39

Ingri Sakaria | 042-19 38 38

 

När du skickar pengar till Kamratförbundets bankgiro ange gärna namn och ändamål (till exempel medlemsavgift, gåva, julbasar). Bankgiro: 534-8412