Örbyvägen 10 · 255 92 Helsingborg
042-19 38 00 · info@sundsgarden.se

kursbild

Kamratförbundet

Modified 2019-11-19 22:03:49 history  

Kamratförbundet är ett sätt för dig att hålla kontakt med Sundsgården efter dina studier. Kamratförbundet fungerar som en förening med en styrelse som väljs av föreningens medlemmar. Med i föreningen finns tidigare studerande och personal på Sundsgården. En av Kamratförbundets viktigaste insatser under året är insamlingen i samband med skolans årliga julbasar. Kamratförbundet ordnar också årligen återträffar för tidigare studerande och personal.


Du som studerat eller jobbat på Sundsgården kan söka medlemskap. För frågor om medlemskap, kontakta Kamratförbundets ordförande.

Medlemskap kostar 40 kr/år.

Swicha 123 012 37 52 samt namn och mejladress

 

Medlemmar i kamratförbundets styrelse:

Ingri Sakaria (ordf) | ingri.sakaria@gmail.com

Erik Nilsson (ordf) | erik.nilsson@sundsgarden.se

 

Lena Johansson Ohlström | lena.johansson@sundsgarden.se

Lena Henningsson | lena.henningsson@sundsgarden.se

Yoga Jesuthasan | yoga.jesuthasan@sundsgarden.se

Eva Nilsson | eva.nilsson@gmail.com

Staffan Forssman | staffan.forssman@sundsgarden.se

 

När du skickar pengar till Kamratförbundets bankgiro ange gärna namn och ändamål (till exempel medlemsavgift, gåva, julbasar). Bankgiro: 534-8412