Örbyvägen 10 · 255 92 Helsingborg
042-19 38 00 · info@sundsgarden.se

Grundskola vuxenstudier folkhögskola helsingborg

Grunden - Gymnasie- och yrkesförberedande

Modified 2020-04-13 09:29:19 history  

Grunden är för dig som vill få behörighet motsvarande svensk grundskolekompetens. Det är en kurs som hjälper dig att komma igång med studierna så att du sedan ska kunna läsa vidare på motsvarande gymnasienivå, eller yrkesutbildning.

Du finns i en trygg miljö där vi arbetar både enskilt och i grupp. Vi deltar i temadagar och gemensamma samlingar tillsammans med de andra deltagarna på skolan.  

Mål och behörighet

Målet är att du ska få de kunskaper och färdigheter du behöver för att studera vidare på gymnasienivå. När du blivit godkänd i de behörighetsgivande ämnena får du ett intyg och ett omdöme som du använder för att söka vidare till studier på motsvarande gymnasienivå. 

 

Det finns tre olika spår du kan gå: 

pilGrunden - svenska

pilGrunden - snabb

pilGrunden - bas 

 

Antagningsvillkor 

Folkhögskolan vänder sig till vuxna studerande, från 18 år och uppåt. Om du inte har svenska som modersmål förväntas du ha blivit godkänd på nivå C på SFI, eller ha motsvarande kunskaper i svenska (gäller dig som söker Grunden – svenska). När du ansökt blir du kallad till en intervju där vi kartlägger dina förkunskaper.

Du får visst pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning. Däremot kan du inte studera och samtidigt vara i behov av vård eller rehabilitering på skolan.  

Kostnader/avgift 

1300 kr per termin för resor m m i samband med studiebesök samt kursmaterial.

Kostnaden för internat- och externatavgift hittar du här:

pilKostnader

Studiemedel (CSN) 

Kursen berättigar till bidrag/lån från CSN. Du tar själv kontakt med CSN.

    

Kurstid och ansökan

Kurstiden är 1-2 år beroende på förkunskaper och hur snabbt du lär dig. Du ansöker via www.sundsgarden.se senast den 31 maj.  Antagning görs efter ansökningstidens utgång och därefter fortlöpande. 

 

 

Dela/skriv ut

bild på kursföreståndare
Kursföreståndare

Helene Franzén
042-19 38 49
helene.franzen@sundsgarden.se

bild på kursföreståndare
Kursföreståndare

Patrik Johansson
042-19 38 06
patrik.johansson@sundsgarden.se