Örbyvägen 10 · 255 92 Helsingborg
042-19 38 00 · info@sundsgarden.se

kursbild

Grunden

Grunden är för dig som vill klara kraven för motsvarande svensk grundskolekompetens. Du vill komma igång med studier och kanske läsa vidare på motsvarande gymnasienivå. Du vill också lära dig mer svenska.

 

Till ansökan

Du som vill ansöka och senare komplettera med de uppgifter som behövs kan börja med att göra en intresseanmälan till vår kursföreståndare.

Intresseanmälan

Kursinnehåll

På Grunden studerar du alla de ämnen du behöver för att kunna få kompetens motsvarande svensk grundskolekompetens. Vi lägger stor vikt vid svenska språket. Vi erbjuder en grundläggande nivå av de kunskaper och färdigheter som presenteras under rubriken nyckelkompetens.

En viktig del på Grunden är ”lära att lära" och visa uthållighet i detta avseende. Alla bör kunna organisera sitt eget lärande, bland annat genom effektiv användning av tid och information, både individuellt och i grupp.

Motivation och självförtroende har avgörande betydelse för individens kompetens på detta område. Grunden finns i en trygg miljö. Vi arbetar enskilt och i grupp. Det finns tillfällen då vi öppnar upp mot övriga skolan och jobbar ihop med andra elever i undervisning, vid temadagar och andra aktiviteter etc.

Mål

Målen med Grunden är att du ska uppnå godkänt resultat i de olika kärnämnena och därmed få kompetens motsvarande Grundskola. När du erhållit den kompetensen kan du ansöka om att studera kärnämnen på högre nivå, motsvarande gymnasienivå, på Sundsgården.

Du vinner en ökad språklig medvetenhet genom att aktivt använda det svenska språket. Med en stabil språklig grund är det lättare att klara av fortsatta studier.

Behörighet och studieomdöme

Sundsgården kan utfärda intyg om kunskaper motsvarande Grundskolekompetens.

pilLäs mer

Vi arbetar efter de krav som EU satt upp gällande Nyckelkompetenser.

pilLäs mer

Antagningsvillkor

Folkhögskolan vänder sig i första hand till vuxna studerande, från 18 år och uppåt. För att antas som studerande måste du bedömas kunna följa undervisningen på den kurs du sökt till. Det betyder att du måste ha de förkunskaper som varje kurs förutsätter. Om du inte har svenska som modersmål förväntas du blivit godkänd på nivå D på SFI.

Du kan heller inte studera och samtidigt vara i behov av vård eller rehabilitering på skolan. Vi kan inte erbjuda detta. Däremot kan du få visst pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning. Antagning görs efter ansökningstidens utgång och därefter fortlöpande.

Kostnader/avgift

Om du blir antagen till kursen är omkostnader för resor mm i samband med studiebesök samt kursmaterial 1200 kr per termin. Kostnaden för internat- och externatavgift hittar du här:

pilKostnader

Studiemedel (CSN)

Kursen berättigar till bidrag/lån från CSN. Du tar själv kontakt med CSN.

Kurstid och ansökan

Grunden är en ettårig kurs.

Skicka in din ansökan helst före den 15 maj.

pilLäsårstider

pilTill Ansökan

 

bild på kursföreståndare
Kursföreståndare

Eva Ekelund
042-19 38 49
eva.ekelund@sundsgarden.se

bild på kursföreståndare
Kursföreståndare

Anna Strömberg Pamp
042-19 38 55
anna.pamp@sundsgarden.se