Örbyvägen 10 · 255 92 Helsingborg
042-19 38 00 · info@sundsgarden.se

kursbild

Green Key

Som ett stöd i arbetet för hållbar utveckling och för att få struktur på vårt miljöarbete har vi valt att samarbeta med Green Key som godkände vår miljöutmärkelse i februari 2009. Green Key är en internationell miljöutmärkelse för hotell, vandrarhem, fjällstationer och campingplatser. I Sverige administreras detta av organisationen Green Key Sverige.

Green Key

 

Utmärkelsen är ett stöd i verksamheternas miljöarbete och ett bevis på deras miljöengagemang. Det underlättar även för gäster att hitta ett boende som tar extra hänsyn till miljön. Hållbar utveckling för oss innebär att vi ska arbeta både med de ekologiska, ekonomiska och sociala aspekterna, men Green Key fokuserar framförallt på de gröna frågorna. Vi kommer att på andra sätt även uppmärksamma de sociala och ekonomiska delarna.

Tillbaka