Örbyvägen 10 · 255 92 Helsingborg
042-19 38 00 · info@sundsgarden.se

kursbild

Dyslexi

Det här är linjen för dig med diagnosen dyslexi och/eller dyskalkyli. Du får chansen att klara av de ämnen som ger grundläggande behörighet för högskolestudier. Kunnig personal och tillgång till anpassade programvaror och lärverktyg borgar för en ökad kompetens inom läs- och skrivområdet.

 

Till ansökan

Intresseanmälan

Du som vill ansöka och senare komplettera med de uppgifter som behövs kan börja med att göra en intresseanmälan till vår kursföreståndare.

Intresseanmälan

Kursinnehåll

Denna kurs riktar sig till dig som har dokumenterad dyslexi. På utbildningen läser du gymnasiegemensamma ämnen samtidigt som du tränar upp din språkliga medvetenhet och kommunikationsförmåga. Kursen erbjuder också möjlighet till högskoleförberedande inriktning. Du tränar din språkliga medvetenhet genom ämnen såsom uppsatsskrivning, studieteknik samt digitala lärverktyg.

 

Studierna sker på motsvarande gymnasienivå där det livslånga lärandet sätts i fokus. I kursens innehåll ingår också en del mindre tema och projekt. Då bryter vi upp ordinarie schema för att arbeta med fördjupning inom olika ämnen. Som kursdeltagare erbjuds du en anpassad studiegång i halvklass samt en individuell studieplan för att skapa goda chanser för dig att uppnå dina studiemål på utbildningen.

 

Mål

Målen för kursen är individuella och fastställs vid kursens start. Målen kan innebära att uppnå grundläggande behörighet och/eller komplettera för bristfällig skolgång. Du vinner språklig medvetenhet och kommunikationsförmåga. Dina kunskaper om läs- och skrivstrategier förbättras samt kunskap om vilka tekniska lärvertyg just du kan dra nytta av.

Behörighet och studieomdöme

Kursen syftar till att ge grundläggande behörighet för högskolestudier. Intyg med studieomdöme och intyg om särskild behörighet i gymnasiegemensamma ämnen ges efter varje avslutat läsår.

pilLäs mer

Vi arbetar efter de krav som EU satt upp gällande Nyckelkompetenser.

pilLäs mer

Antagningsvillkor

Folkhögskolan vänder sig i första hand till vuxna studerande, från 18 år och uppåt. Du ska ha uppnått godkänt resultat inom svenska, engelska och matematik på grundskolenivå. Din ansökan ska vara komplett (se skolans antagningsblankett).

Efter ansökan kan du bli kallad till intervju. Vid antagningsprocessen utgår vi från folkbildningsrådets prioriterade områden, som bland annat omfattar aspekter såsom jämställdhet, demografi, sociokulturell bakgrund mm.

Kostnader/avgift

Om du blir antagen till kursen är omkostnader för resor mm i samband med studiebesök samt kursmaterial 1500 kr per termin. Kostnaden för internat- och externatavgift hittar du här:

pilKostnader

Internat

Du har möjlighet att bo på Sundsgårdens internat under din studietid och där finns möjlighet till boendestöd finansierad via din hemkommun.

pilOm boendestöd

Studiemedel (CSN)

Kursen berättigar till bidrag/lån från CSN. Du tar själv kontakt med CSN.

Kurstid och ansökan

Vi har antagning både höst- och vårtermin

Skicka in din ansökan helst före den 15 maj eller 15 dec.

pilLäsårstider

pilTill Ansökan

 

bild på kursföreståndare
Kursföreståndare

Patrik Johansson
042-19 38 68
patrik.johansson@sundsgarden.se