Örbyvägen 10 · 255 92 Helsingborg
042-19 38 00 · info@sundsgarden.se

dyslexi dyskalki adhd vuxenstudier folkhögskola helsingborg

Dyslexi

Modified 2020-04-13 09:30:51 history  

Det här är linjen för dig med diagnosen dyslexi och/eller dyskalkyli. Du får chansen att klara av de ämnen som ger grundläggande behörighet för högskolestudier. Kunnig personal och tillgång till anpassade programvaror och lärverktyg borgar för en ökad kompetens inom läs- och skrivområdet.

 

Till ansökan 

Kursinnehåll

Denna kurs riktar sig till dig som har dokumenterad dyslexi. På utbildningen läser du gymnasiegemensamma ämnen samtidigt som du tränar upp din språkliga medvetenhet och kommunikationsförmåga. Kursen erbjuder också möjlighet till högskoleförberedande inriktning. Du tränar din språkliga medvetenhet genom ämnen såsom uppsatsskrivning, studieteknik samt digitala lärverktyg.

 

Studierna sker på motsvarande gymnasienivå där det livslånga lärandet sätts i fokus. I kursens innehåll ingår också en del mindre tema och projekt. Då bryter vi upp ordinarie schema för att arbeta med fördjupning inom olika ämnen. Som kursdeltagare erbjuds du en anpassad studiegång i halvklass samt en individuell studieplan för att skapa goda chanser för dig att uppnå dina studiemål på utbildningen.
  

Mål

Målen för kursen är individuella och fastställs vid kursens start. Det kan innebära att uppnå grundläggande behörighet och/eller komplettera för bristfällig skolgång. Du vinner språklig medvetenhet och kommunikationsförmåga. Dina kunskaper om läs- och skrivstrategier förbättras samt kunskap om vilka tekniska lärvertyg just du kan dra nytta av.
 

Behörighet och studieomdöme

Kursen syftar till att ge grundläggande behörighet för högskolestudier. Intyg med studieomdöme och intyg om särskild behörighet i gymnasiegemensamma ämnen ges efter varje avslutat läsår. Det är din studiebakgrund som avgör om du är eller hur du blir behörig till högre studier.
 

Antagningsvillkor

Folkhögskolan vänder sig i första hand till vuxna studerande, från 18 år och uppåt. Du ska ha uppnått godkänt resultat i svenska, engelska och matematik på grundskolenivå. Din ansökan ska vara komplett (se skolans antagningsblankett).

 

Efter ansökan kan du bli kallad till intervju. Vid antagningsprocessen utgår vi från folkbildningsrådets prioriterade områden, som bland annat omfattar aspekter såsom jämställdhet, demografi, sociokulturell bakgrund med mera.
 

Kostnader/avgift

Om du blir antagen till kursen är omkostnader för resor mm i samband med studiebesök samt kursmaterial 1630 kr per termin. Kostnaden för internat- och externatavgift hittar du här:

Kostnader 

Internat

Du har möjlighet att bo på Sundsgårdens internat under din studietid och där finns möjlighet till boendestöd finansierad via din hemkommun.

Om boendestöd 

Studiemedel (CSN)

Kursen berättigar till bidrag/lån från CSN. Du tar själv kontakt med CSN.

Kurstid och ansökan

Vi har antagning både höst- och vårtermin. Skicka in din ansökan helst före den 31 maj eller 15 dec.

 

Du som vill göra en intresseanmälan till vår kursföreståndare klickar på länken nedan för att fylla i dina uppgifter. Senare i ansökningsprocessen behöver du komplettera med fler uppgifter.

intresseknapp

Till ansökan  

Dela/skriv ut

bild på kursföreståndare
Kursföreståndare

Anna Strömberg Pamp
042-19 38 55
anna.pamp@sundsgarden.se