Örbyvägen 10 · 255 92 Helsingborg
042-19 38 00 · info@sundsgarden.se

Studiemedel/CSN

Som studerande på folkhögskola har du rätt till studiemedel. Du ansvarar själv för att söka studiemedel.

 

Du som har studiehjälp (till och med VT det år du fyller 20 år) skall:

 • Själv ansöka om inackorderingsbidrag hos CSN
 • Själv ansöka om extra tillägg (själva studiehjälpen behöver man inte ansöka om)

Du som har studiehjälp (från HT det år du fyller 20 år) skall:

 • Skicka in en ansökan om studiemedel till CSN
 • Kontrollera CSNs beslut
 • Meddela CSN att studierna påbörjats
 • Meddela eventuella studieavbrott. Då skall du även styrka skälen och om studierna skett "i normal takt" fram till avbrottet med olika intyg

Du anmäler enklast förändringar på: www.csn.se under "Mina sidor" och "Ändra min ansökan".

Du som enbart har STUDIEHJÄLP måste kontakta CSN direkt via telefon eftersom det inte finns några andra sätt. Har man förutom studiehjälpen även inackorderingstillägg och/eller extra tillägg har man fått en ändringsblankett med beslutet på posten och kan alltså använda den.

Telefon till CSN: 0771 – 276 000

 

Sundsgården anmäler till csn:

 • Att du sökt en utbildning hos oss
 • Att du är antagen som studerande på utbildningen
 • Att du har påbörjat utbildningen

Efter terminens slut anmäler Sundsgården till CSN:

 • Dina studieresultat
 • Om dina studier skett "i normal studietakt" (hur stor frånvaro du har haft)

Du och Sundsgården skall båda rapportera till CSN:

 • Ändrad omfattning av studierna
 • Uppehåll i utbildningen på minst en vecka. Vid sjukdom även Försäkringskassan.
 • Byte av utbildning
 • Om studierna avbryts

Mer om folkhögskola och studiemedel:

Folkhögskola.nu

Studiestartsstöd

Studiestartsstödet är ett ekonomiskt stöd som ger dig med kort utbildningsbakgrund möjlighet att komma igång med studier utan att behöva låna pengar. Utbildningar som ger möjlighet till studiestartsstöd är dem på grundskole- och gymnasienivå inom komvux, samt kurser på folkhögskola motsvarande grundskole- och gymnasienivå.

Läs mer