Örbyvägen 10 · 255 92 Helsingborg
042-19 38 00 · info@sundsgarden.se

kursbild

Bibel distans

Modified 2019-12-05 22:41:36 history  

Vill du gå en bibelskola och fördjupa din kunskap om Bibelns berättelser? Har du inte tid eller möjlighet att studera på heltid på annan ort? Är du ”mitt i livet”?

 

Bibelkursen ges på distans, deltid 25% under 1 år, för att göra det möjligt att kombinera förvärvsarbete med studier.

Denna distanskurs ger dig kunskap och redskap för att bättre kunna förstå Bibelns texter och därmed kunna fördjupa livsförståelse och tro. Samtal och diskussioner mellan deltagarna syftar även till att ge en större förståelse och acceptans för olika tolkningar och åsikter. Huvuddelen av kursinnehållet förmedlas i de fysiska träffarna på Sundsgården som sker tre gånger per termin, där samtalet på plats utgör en viktig del i helheten. Innehållet i dessa följs sedan upp på distans via internet på en för kursen gemensam plattform.

 

Till ansökan

Deltagare berättar

"Nu läser jag Bibeln med helt andra ögon än när jag började kursen. Både att jag känner en stor längtan och att jag förstår den på ett annat sätt. Så tack för det! Det är spännande det här hur man plötsligt får syn på saker i sitt liv genom att ha väckt vissa frågor och tankar. Plötsligt ser man saker som samstämmigt pekar åt ett visst håll. Det är en spännande resa."

pdf Pdf om kursen

 

 

Kursinnehåll

Kursen är uppdelad i sex delkurser, där första terminen fokuserar på Gamla testamentet och andra terminen på Nya testamentet. Den preliminära kursplanen ser ut som följer:

  • Delkurs 1: Böckernas bok. Introduktion om bibeln. Finns Jesus i hela bibeln?
  • Delkurs 2: Gamla testamentet blir nytt. Lagen och profeterna. Kallelse.
  • Delkurs 3: Det profetiska. Gud talar, vi lyssnar.
  • Delkurs 4: Fyra evangelier. Evangeliernas tillkomst. Vad ville de berätta.
  • Delkurs 5: Den helige Ande. Löfte och uppfyllelse. Den tidiga kyrkan. Andens yttringar
  • Delkurs 6: Martyriet. Nåden att lida. Kyrkohistoriskt perspektiv.

Vem riktar sig kursen till?

Kursen riktar sig till dig som vill veta mer om Bibeln och få redskap för att bättre förstå dess innehåll. Det spelar därför ingen roll hur mycket eller lite du kan om Bibeln sedan tidigare, hur gammal du är, om du arbetar, är arbetslös eller pensionär. Har du intresset, så är kursen riktad till dig.

Eftersom en hel del av undervisningen sker över internet, så behöver du ha en grundläggande vana vid att hantera en dator.

Hur fungerar studierna?

Huvuddelen av undervisningen sker i hemmet via datorn. Kursen innehåller också tre gemensamma samlingar per termin, sammanlagt sex stycken. Dessa träffar anordnas på Sundsgårdens folkhögskola och äger rum på lördagar.

Träffarna fungerar både som avslutning av föregående delkurs och uppstart av den kommande delkursen. Under träffarna finns också möjlighet till samtal och gemensam bearbetning kring de olika frågor som studierna väckt hos eleverna. Kursledaren finns ständigt tillgänglig via mail eller på andra sätt. Möjlighet finns också till enskild handledning när sådant behov uppstår.

Behörighet och studieomdöme

Inga särskilda förkunskaper krävs för deltagande i kursen. Eftersom mycket av kursen ges via internet behöver deltagarna dock ha grundläggande färdigheter i hantering av en dator. Kursen ger inga formella poäng eller särskild behörighet till fortsatta studier, men ett studieintyg över genomgången kurs ges till varje deltagare vid kursens slut.

Kostnader

Undervisningen är, som all folkhögskoleundervisning, kostnadsfri. De kostnader som kan komma i fråga handlar om mat och logi under träffarna samt viss kostnad för undervisningsmaterial.

Kurstid och ansökan

Kursstart sker lördagen den 24 augusti och sträcker sig över ett läsår.

 

 

Till ansökan
 

Lärare är Robert Södertun. Teologie kandidat, Filosofie magister i kommunikation, information och präst i EFS-kyrkan på Råå.

 

Frågor om kursen

Robert Södertun, 0701-83 55 50, robert@kreativabudskap.se

Övriga frågor

Rektor Anneli Appelskog, 042-19 38 05, anneli.appelskog@sundsgarden.se

 

Dela/skriv ut

bild på kursföreståndare
Rektor

Anneli Appelskog
042-19 38 05
anneli.appelskog@sundsgarden.se