Örbyvägen 10 · 255 92 Helsingborg
042-19 38 00 · info@sundsgarden.se

kursbild

Bibel distans

Modified 2017-10-24 11:08:53 history  

Bibelkursen ges på distans med kvartsfart över två terminer för att göra det möjligt att kombinera förvärvsarbete med studier.

 

Till ansökan

Deltagare berättar

"Nu läser jag Bibeln med helt andra ögon än när jag började kursen. Både att jag känner en stor längtan och att jag förstår den på ett annat sätt. Så tack för det! Det är spännande det här hur man plötsligt får syn på saker i sitt liv genom att ha väckt vissa frågor och tankar. Plötsligt ser man saker som samstämmigt pekar åt ett visst håll. Det är en spännande resa."

Kursinnehåll

Kursen är uppdelad i sex delkurser, där första terminen fokuserar på Gamla testamentet och andra terminen på Nya testamentet. Den preliminära kursplanen ser ut som följer:

  • Delkurs 1: Böckernas bok. Introduktion om bibeln. Finns Jesus i hela bibeln?
  • Delkurs 2: Gamla testamentet blir nytt. Lagen och profeterna. Kallelse.
  • Delkurs 3: Det profetiska. Gud talar, vi lyssnar.
  • Delkurs 4: Fyra evangelier. Evangeliernas tillkomst. Vad ville de berätta.
  • Delkurs 5: Den helige Ande. Löfte och uppfyllelse. Den tidiga kyrkan. Andens yttringar
  • Delkurs 6: Martyriet. Nåden att lida. Kyrkohistoriskt perspektiv.

Mål

Kursen vill ge deltagarna kunskap och redskap för att bättre kunna förstå Bibelns texter och därmed kunna fördjupa sin livsförståelse och sin tro. Samtal och diskussioner mellan deltagarna syftar även till att ge en större förståelse och acceptans för olika tolkningar och åsikter. Den grundläggande hållningen är därför att allas tankar och åsikter ryms och respekteras.

Metodik

Huvuddelen av kursinnehållet förmedlas via internet på en för kursen gemensam plattform. Där kommer regelbundna föredrag att läggas upp och uppgifter ges till deltagarna. Samtal och frågor kring de aktuella ämnena kommer också att rymmas i detta forum, antingen gemensamt för hela kursen, i mindre studiegrupper eller enskilt med kursledaren.

 

Utöver detta digitala forum träffas alla deltagare tre gånger per termin. Träffarna innehåller summering och i förekommande fall redovisning av genomgången delkurs och inledande undervisning för den delkurs som påbörjas i och med träffen. Stort utrymme ges också åt samtal utifrån de tankar och frågor som kursen har väckt hos deltagarna. Träffarna hålls på Sundsgårdens folkhögskola.

Behörighet och studieomdöme

Inga särskilda förkunskaper krävs för deltagande i kursen. Eftersom mycket av kursen ges via internet behöver deltagarna dock ha grundläggande färdigheter i hantering av en dator. Kursen ger inga formella poäng eller särskild behörighet till fortsatta studier, men ett studieintyg över genomgången kurs ges till varje deltagare vid kursens slut.

Kostnader

Själva undervisningen är kostnadsfri. Det som medför kostnader är undervisningsmaterial, böcker, mat och i förekommande fall logi vid de gemensamma träffarna.

Kurstid och ansökan

Kursen startar med en uppstartsdag på Sundsgården i 26 augusti 2017 och avslutas 26 maj 2018. Kursen på kvartsfart, vilket innebär att deltagarna avsätter i snitt åtta timmar till studier i veckan, träffarna inräknade. Skicka in din ansökan - antagning sker löpande.

Till ansökan
 

Lärare är Robert Södertun. Teologie kandidat, Filosofie magister i kommunikation, information och präst i EFS-kyrkan på Råå

Robert Södertun

0701-83 55 50

robert@kreativabudskap.se

 

pdf Pdf om kursen

bild på kursföreståndare
Rektor

Anneli Appelskog
042-19 38 05
anneli.appelskog@sundsgarden.se