Örbyvägen 10 · 255 92 Helsingborg
042-19 38 00 · info@sundsgarden.se

kursbild

Assistent

Att möta och bemöta människor. Personer med funktionsnedsättning kan behöva elevassistent eller personlig assistent. För att möta deras behov behövs kunskaper, färdigheter och en rätt attityd – ett särskilt bemötande. Välkommen att söka vår 1-åriga assistentlinje.

pilAssistentlinjens blogg

pilAssistentlinjen på Instagram

 

Till ansökan

Kursinnehåll

  • MBS- Människor i behov av stöd
  • Teckenspråk
  • Skrivarprojekt
  • Psykologi
  • KRT – Kreativt reflekterande tänkande
  • Svenska
  • Samhällsorientering för assistenter
  • Praktik

Mål

Att du ska få breda kunskaper om att ge assistans åt personer med olika typer av funktionsnedsättningar i deras olika livsituationer som t.ex. hemmet, studier, arbete och fritidsaktiviteter.

Att du ska kunna arbeta som personlig assistent eller elevassistent.

Att du ska vara så väl förberedd som möjligt när du kommer ut i arbete.

Att du får en bred utbildning som ökar din anställningsbarhet.

Behörighet och studieomdöme

Kursen är på eftergymnasial nivå därför kommer inga specifika behörigheter att ges. Däremot utfärdar vi ett utbildningsbevis där vi relaterar studieresultaten till den Europeiska referensramen för kvalifikationer.

 

Vi arbetar efter de krav som EU satt upp gällande Nyckelkompetenser.

pilLäs mer

Antagningsvillkor

Utbildning med förkunskapskravet att du gått en treårig gymnasieutbildning eller motsvarande. Du kommer att bli kallad till skolan för ett samtal, där detta samtal tillsammans med din skriftliga ansökan ligger till grund för din antagning.

Kostnader/avgift

Om du blir antagen till kursen är omkostnader för resor mm i samband med studiebesök samt kursmaterial 1500 kr per termin. Kostnaden för internat- och externatavgift hittar du här:

pilKostnader

Studiemedel (CSN)

Kursen berättigar till bidrag/lån från CSN. Du tar själv kontakt med CSN.

Kurstid och ansökan

Assistentlinjen är en 1-årig utbildning.

Läsåret 2017-2018 är platesrna på kusren fyllda. Återkom gärna nästa år!

Skicka in din ansökan helst före den 15 maj. Efter det att vi fått in din formella ansökan kan du bli kallad till en antagningsintervju.

pilLäsårstider

pilTill Ansökan

 

Assistentlinjens blogg (http://assistentlinjen.blogspot.se)
bild på kursföreståndare
Kursföreståndare

Jennie Lenngård
042-19 38 20
jennie.lenngard@sundsgarden.se

bild på kursföreståndare
Kursföreståndare

Ola Nihlgård
042-19 38 11
ola.nihlgard@sundsgarden.se