Örbyvägen 10 · 255 92 Helsingborg
042-19 38 00 · info@sundsgarden.se

assistentutbildning folkhögskola helsingborg

Assistent – Lärarassistent, elevassistent och personlig assistent.

-Att möta och bemöta människor
Människor med särskilda behov kan behöva lärarassistent, elevassistent eller personlig assistent. För att möta deras behov behövs kunskaper, färdigheter och en rätt attityd – ett särskilt bemötande. Välkomna att söka vår 1-åriga assistentlinje – lärarassistent, elevassistent & personlig assistent.
 

 

Till ansökan

Kursinnehåll

 • Styrdokument & lagar
 • Olika pedagogiska inriktningar
 • Motiverande samtal
 • Beteendeanalys
 • Kommunikation
 • Lågaffektivt bemötande och ART (Aggression Replacement Training)
 • Psykologi
 • KRT – Kreativt reflekterande tänkande
 • Funktionsnedsättningar/Funktionsvariationer
 • Teckenspråk
 • Omvårdnad
 • Hjälpmedel
 • Kost & hälsa
 • Examensarbete
 • Praktik
 • Klassresa (Tidigare destinationer: Gdansk, Berlin & Krakow)

Mål

- Att du ska kunna arbeta som lärarassistent, elevassistent eller personlig assistent

- Att du ska vara så förberedd som möjligt när du kommer ut i arbete

- Att du får en bred utbildning som ökar din anställningsbarhet

- Att möta och bemöta människor på ett professionellt sätt

 

Behörighet och studieomdöme

Kursen är på eftergymnasial nivå och därför kommer inga specifika behörigheter ges. Däremot utfärdar vi ett utbildningsbevis där vi relaterar studieresultaten till den europeiska referensramen för kvalifikationer.  

Antagningsvillkor

Utbildning med förkunskapskravet att du gått en treårig gymnasieutbildning eller motsvarande. Du kommer bli kallad till skolan för ett samtal där detta samtal tillsammans med din skriftliga ansökan ligger till grund för antagning.

Kostnader/avgift

Om du blir antagen till kursen är omkostnader för resor med mera i samband med studiebesök samt kursmaterial 1630 per termin. 

Kostnaden för internat- och externatavgift hittar du här:

pilKostnader

Studiemedel (CSN)

Kursen berättigar till bidrag/lån från CSN. Du tar själv kontakt med CSN.

Kurstid och ansökan

Assistentlinjen är en 1-årig utbildning.

Skicka in din ansökan helst före den 31 maj. Efter det att vi fått in din formella ansökan kan du bli kallad till en antagningsintervju.

Till ansökan

  

pilAssistentlinjens blogg

pilAssistentlinjen på Instagram

bild på kursföreståndare
Kursföreståndare

Ola Nihlgård
042-19 38 11
ola.nihlgard@sundsgarden.se