Örbyvägen 10 · 255 92 Helsingborg
042-19 38 00 · info@sundsgarden.se

kursbild

Asperger

Modified 2019-03-07 22:52:01 history  

Allmän kurs Asperger vänder sig till dig som har en autismspektrumdiagnos, till exempel Aspergers syndrom. Kursen ger dig nya möjligheter att nå dina mål. Du som är motiverad att studera får en möjlighet att fullfölja studier på motsvarande gymnasienivå. Du får samtidigt insikt och kunskap om din diagnos. Målet är också att öka din självkännedom och ge dig strategier för ett fungerande vardagsliv.

 

Till ansökan 

 

Kursinnehåll

Här får du dels studera gymnasiegemensamma ämnen, för att kunna nå grundläggande behörighet för högskole- och universitetsstudier och dels läser du våra olika profilämnen. Studier på Aspergerlinjen ger därför också kunskaper om autismspektrumdiagnoser, träning av din kommunikativa förmåga samt möjlighet att stärka din medvetenhet, självkännedom och självkänsla. Vi arbetar med individuell kartläggning och visuell pedagogik.

 

Klassen har plats för 18 studerande och vi utarbetar individuella kursplaner och scheman. Varje studerande får en mentor för samtal och uppföljning. Skoldagen är sammanhängande, studierna strukturerade och det finns god tillgång till pedagogiskt stöd.
 

Mål

Målen för kursen är dels individuella och fastställs vid kursens start. Det kan innebära att uppnå grundläggande behörighet för yrkeshögskola, högskola eller universitet och/eller komplettera tidigare gymnasieutbildning. Utöver studiemål är målet att du har en beredskap att möta nya miljöer i privatlivet. Det kan gälla eget boende eller deltagande i någon aktivitet som du inte prövat förut där du möter människor med andra livserfarenheter än dina egna. Du har fått strategier för vardagslivet och utökat din självkännedom.
 

Behörighet och studieomdöme

Intyg på uppnådd behörighet i gymnasiegemensamma ämnen och intyg om särskild behörighet ges efter avslutade studier, om behörighet uppnåtts. Därutöver ges även ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av studieförmågan. Det är din studiebakgrund som avgör om du är eller hur du blir behörig till högre studier. 

 

Internat

Du har möjlighet att bo på Sundsgårdens internat under din studietid. Om du har beviljats boendestöd från din hemkommun blir du i boendet coachad i vardagsfärdigheter och olika sociala sammanhang samt handledd i vardagssysslor. Vi ser ett samband mellan lyckade studier och coachning på internatet.

 

När du ansöker till Aspergerlinjen tag även kontakt med din hemkommun, oftast Vård-och omsorgsförvaltningen, för att ansöka om boendestöd. Om boendestöd


Antagningsvillkor 

 •  Du måste vara 18 år eller äldre.

 •  Du har varit här på ett studiebesök.

 •  Du har deltagit på Prova-på-kurs.

 •  Du har skickat in en ansökan till linjen. Tillsammans med ifylld ansökningsblankett bifogar du:

  Två foton 
  Ett personligt brev där du motiverar varför du vill gå på Aspergerlinjen.
  Personbevis
  Ett utlåtande från habilitering, psykolog eller läkare på din funktionsnedsättning. (Detta skickas direkt per post till kursföreståndare Pia Möller)
  Samlat betygsdokument från tidigare utbildning/utbildningar. 

Studiebesök

Studiebesöket varar ca en timme och ger dig möjlighet att se hur det ser ut på Sundsgården. Du får träffa personal, får en inblick i våra ämnen och får se våra lokaler. Samtidigt får vi tillfälle att möta dig. Givetvis får man ha med sig anhörig och/eller kontaktperson. Studiebesöket är kostnadsfritt och du bokar det med kursföreståndare Pia Möller.


Prova-på-kurs

För att kunna bli antagen till studier vid Aspergerlinjen måste du ha varit på "Prova på dagar". Tag kontakt med kursföreståndare Pia Möller, kontaktuppgifter se ovan, för att få mer information och boka datum för Prova-på-kurs. Under Prova-på kursen får du prova på hur det är att studera på Aspergerlinjen. Du deltar på lektioner, ser lokalerna och träffar personal. Möjlighet att bo på skolan finns under kursen. Prova på kursen kostar 1500 kr om du bor på internatet, inkluderat helpension och kursmaterial. Då bor du tre nätter och är här fyra skoldagar. Pendlar du hit kostar kursen dig 300 kr för fyra skoldagar.

 

Prova-på-dagar: VT 19

V 15: måndag 8/4 kl 10.30- torsdag 11/4 kl 12.30

V 20: måndag 13/5 kl 10.30- torsdag 16/5 kl 12.30

 

Pris 1500 kronor inklusive boende, helpension och material eller 300 kronor om du bor hemma och pendlar hit.

Kontakta Pia Möller.

Kostnader/avgift

Om du blir antagen till kursen är omkostnader för resor med mera i samband med studiebesök samt kursmaterial 3220 kr per termin. Kostnaden för internat- och externatavgift hittar du här: http://sundsgarden.se/pages/kostnader


Studiemedel (CSN)

Kursen berättigar till bidrag/lån på gymnasial nivå från CSN. Du tar själv kontakt med CSN.


Kurstid och ansökan

Skicka in din ansökan före den 15 april.

Du som vill göra en intresseanmälan till vår kursföreståndare klickar på länken nedan för att fylla i dina uppgifter. Senare i ansökningsprocessen behöver du komplettera med fler uppgifter.

intresseknapp

 

Till ansökan

Följ din ansökan på Schoolsoft ⇒

Dela/skriv ut

bild på kursföreståndare
Kursföreståndare

Pia Möller
042-19 38 87
pia.moller@sundsgarden.se

Postadress

Sundsgårdens folkhögskola

Att: Pia Möller

Örbyvägen 10

255 92 Helsingborg