Örbyvägen 10 · 255 92 Helsingborg
042-19 38 00 · info@sundsgarden.se

Antagning

Modified 2017-09-29 12:13:03 history  

Höga betyg är inte avgörande för om du ska bli antagen till en kurs på folkhögskola. När det är fler sökande än det finns platser handlar det mer om skolans bedömning av dina och dina kurskamraters behov och förutsättningar. Det finns inga generella antagningskrav på folkhögskolornas kurser, eftersom det finns så många olika kurser på många olika nivåer. Mer detaljerad information om vilka krav som ställs finns angivet vid varje kurs.

 

Till Allmän kurs kan du antas från och med det året du fyller 18 år. För att antas som studerande måste du bedömas kunna följa undervisningen på den kurs du sökt till. Det betyder att du måste ha de förkunskaper som varje kurs förutsätter. Det betyder också att du inte får vara i behov av vård eller rehabilitering på skolan. Däremot kan du få pedagogiskt stöd och/eller boendestöd vid funktionsnedsättning eller vid bristande kunskaper i svenska.

 

Våra kurser inriktar sig på olika studerandekategorier. Uppgifter om detta finns i varje kursbeskrivning.

 

Det är kursföreståndaren som gör antagning och har då att följa statens syften med folkbildning och bland annat prioritera lågutbildade till Allmän kurs. Till Särskild kurs görs ofta antagningsprov som bedöms av en lärargrupp. I en bra studiegrupp är det en styrka om det finns balans mellan olika kategorier studerande.