Örbyvägen 10 · 255 92 Helsingborg
042-19 38 00 · info@sundsgarden.se

kursbild

Andrum

Modified 2017-10-27 12:29:07 history  

En del av skolans kristna profil handlar om att ge utrymme för reflektion och möjlighet till att utforska de stora frågorna i livet. Som det uttrycks i vår värdegrund:

  • Att vi erbjuder, men aldrig tvingar på.
  • Att vi respekterar och uppmuntrar olika uppfattningar.
  • Att vi uppmuntrar till samtal om livsfrågor.
  • Att vi erbjuder tid för reflektion och kreativitet.

Varje dag finns det tid avsatt i schemat och möjlighet till vila och eftertanke. Klockan 11:40 ringer kyrkklockan och påminner oss om detta. Du som arbetar, studerar eller är gäst på Sundsgården kan då välja att delta i en vandring (samling utanför receptionen), vara tillsammans i tysta rummet eller vara med i Kryptan. Tysta rummet är inrett för att också fungera som bönerdum för dig som är muslim.

 

I kryptan följer veckan samma rutin:

Måndag: Livsnära – reflektioner och tankar tillsammans med någon av skolans personal

Tisdag: Mässa – helgens texter och nattvard tillsammansmed prästerna från vår församling

Onsdag: Livsnära - reflektioner och tankar tillsammans med några av skolans studerande

Torsdag: Ordlöst - musik tillsammans med någon av skolans personal

Fredag: Söndagens texter – textläsning tillsammans med någon av skolans personal