Örbyvägen 10 · 255 92 Helsingborg
042-19 38 00 · info@sundsgarden.se

afasi folkhögskola helsingborg

Afasi

Modified 2020-05-08 08:34:47 history  

Kommunikation och aktivitet

AFASILINJEN är en särskild linje som funnits på skolan sedan 1988. Studiemiljön och pedagogiken är anpassad dig som har afasi efter stroke. Denna särskilda form av vuxenutbildning i folkhögskolans regi är godkänd av Folkbildningsrådet, samt SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten). Sundsgårdens folkhögskola är en av fem aktörer i Sverige med liknande inriktning.

 

Du som söker Afasilinjen är motiverad att arbeta vidare med dina språkliga förmågor. Vi arbetar därför aktivt med att tala, lyssna, läsa och skriva. Språklig träning varvas med friskvård, kreativitet och matematik. Genom olika former av samarbetsprojekt får du en fördjupad kunskap om vad afasi innebär samt ges nya möjligheter att öka din delaktighet i samhället.

All undervisning sker i grupp. Kursinnehållet anpassas efter gruppens behov. Pedagoger, assistenter, kursföreståndare och logoped har ett nära samarbete och bjuder in dig som deltagare att påverka upplägget i kursen. Du ansvarar för ditt eget lärande och är öppen för din personliga utveckling tillsammans med övriga kursdeltagare.

 

Som deltagare på Afasilinjen är du beredd på att arbeta intensivt och långsiktigt för att forma flexibla former av kommunikation. Du är inställd på att ta aktiv del av undervisningen. Vi stöder dig i lärandet utifrån dina språkliga och kommunikativa behov och har som ambition att möta dina önskemål med sikte på framtiden.

Din utbildning är stimulerande, utmanande och skapar en känsla av sammanhang. Efter avslutad kurs har du tränat dina språkliga och kommunikativa färdigheter, vilket förbättrar dina möjligheter att ta del av vår demokrati samt ökar dina förutsättningar för att retableras i samhället.

 

Välkommen till Afasilinjens temadagar vårterminen 2020

Tisdag den 4 februari 2020 Tisdag 28 april 2020

afasilinjens egna hemsidaAfasilinjens egna hemsida


Studiemiljön

 • Linjen har plats för 12 deltagare
 • Under skoltid finns alltid skolassistenter
 • Ansvarig för det pedagogiska innehållet är kursansvarig logoped
 • Ansvarig för praktiska moment är kursansvarig assistent
 • Studiemiljön stimulerar till ökad digital delaktighet
 • Genomförande av gemensamma projekt
 • Möjlighet att ta aktiv del av folkhögskolans övriga utbud

Kursinnehåll

 • Morgongymnastik
 • Språklig träning (svensk ordkunskap, grammatik, semantik och pragmatik)
 • Kreativitet, bild, musik och skapande
 • Röstträning, talteknik och muntligt framförande
 • Matematik, problemlösning och vardagslogik
 • Samhällskunskap, historia och nutidskunskap
 • Bokcirkel genom högläsningsmetoden ”Shared Reading”
 • Datorträning med särskilt anpassade afasidatorträningsprogram
 • Humanistiska och medicinska perspektiv på språk och språklöshet

Mål

 • Du får en förbättrad kommunikation med sin omgivning
 • Du får en ökad förståelse för sina språkliga och kommunikativa styrkor
 • Du får, genom att arbeta tillsammans med andra som lever med afasi, ökad självkännedom och förbättrat självförtroende

Antagningsvillkor

För att bli antagen till Afasilinjen ska du ha diagnostiserats med afasi efter förvärvad hjärnskada i vuxen ålder. Dessutom vill vi helst att du vid något tillfälle har deltagit i vår undervisning så att vi kan vara säkra på att du kan ta till dig kursinnehållet samt fungerar i olika gruppkonstellationer. Det finns möjlighet att göra detta genom några av våra korta kurser.

 

Kostnader/Avgift

Avgifterna gäller för läsåret 19/20 och kommer uppdateras under våren. Du kan söka bidrag från en del regioner i landet som eventuellt kan ge bidrag för hela, eller delar av kursen, eller betala själv. Internatkostnad: 26 650 kr/termin. Måndag till fredag har du helpension. Externatkostnad: 2500 kr/termin. Vi erbjuder också våra externatdeltagare ett särskilt matpaket med förmiddags- och eftermiddagsfika samt lunch. Kostnad: 5 840 kr/termin.

 

Kurstid och ansökan

Vårterminen 2020
Vårtermin 13 januari – 15 maj (Lediga v. 8, v. 9 samt v. 14, v. 15 och v.16)

För ansökan, fyll i blankett nedan. Ange termin och läsår du önskar starta.

 

pdf Afasilinjen 2020

pdf Ansökningsblankett

 

För med information

Kontakta kursföreståndare eller assistenter.

 


2020-03-19

Till deltagare som anmält sig till våra kurser för personer med afasi under våren 2020
Med anledning av Corona bedriver Sundsgården undervisning på distans. Vi har därför beslutat att skjuta upp den planerade 5 dagars kursen för personer med afasi. Vi beklagar detta, men hoppas att ni vill komma vid ett senare tillfälle. Vi ber att få återkomma med nytt datum när vi vet. Hör av dig om du undrar något. Mvh Camilla


bild på kursföreståndare
Kursföreståndare

leg. logoped Ulrika Tajthy
042-19 38 22
ulrika.tajthy@sundsgarden.se

bild på kursföreståndare
Kursföreståndare

Camilla Olsson
042-19 38 23
camilla.olsson@sundsgarden.se

Assistent

Krister Friberg
042-19 38 67
krister.friberg@sundsgarden.se