Örbyvägen 10 · 255 92 Helsingborg
042-19 38 00 · info@sundsgarden.se

kursbild

55 plus

Kursen vänder sig till dig som är 55 år eller äldre och vill fortsätta lära och utvecklas.

 

Till ansökan

Kursinnehåll

55 plus läser en rad allmänna ämnen som historia, samhällskunskap, konst, livsåskådning och engelska. Dessutom finns musik, naturvetenskap och läscirkel som tillval. Här finns inga betygs – eller examenskrav, men om man så önskar kan man få ett intyg efter avslutad kurs.

 

Några exempel på hur vi arbetar:

Lektionerna här anknyter ofta till ett årstema som gruppen och lärarna i arbetslaget arbetar fram tillsammans. Exempel på sådana teman kan vara: Sverige och svensk konshistoria, Vad är klassiskt? Eller en epok som 1800-talet. Det förekommer både föreläsningar, samtal och övningar. Exempel kan vara konstföreläsningar som illustreras med bildspel och musikexempel.

 

Till kursen lägger vi också till studiebesök av olika slag, inte minst besök på museer eller miljöanläggningar. Det kan också bli en eller annan fågelexkursion. Vi bryter också all undervisning under några veckor på vårterminen för att jobba med årstemat gränsöverskridande och folkhögskolemässigt. Detta innebär att kursdeltagarna får möjlighet att fördjupa sig, och arbeta självständigt. Kanske inför en planerad skolresa.

Mål

Målen för kursen är det livslånga lärandet, generationsmöten och inte minst en trevlig, social samvaro. En viktig utgångspunkt är alla människors lika värde, och att alla har olika livserfarenheter som berikar samvaron och kursinnehållet.

Behörighet och studieomdöme

Man behöver inte ha någon speciell behörighet för att söka till kursen, men vi vänder oss till dig som är arbetsfri, har pension och är nyfiken på ett nytt skede i livet.

Kostnader/Avgifter

Du betalar en externatavgift varje termin som täcker litteratur, kopiering, kaffe och en del skolgemensamma avgifter. Kostnader för studie – museibesök och för dig som önskar en gemensam skolresa tillkommer. Det finns också möjlighet att äta lunch på skolan.

Kurstid och ansökan

Du är på skolan två eftermiddagar i veckan, för närvarande måndagar och till detta kommer exempelvis temadagar som kan ligga på andra dagar.

Skicka in din ansökan helst före den 15 maj.

pilLäsårstider

pilTill Ansökan

 

 

bild på kursföreståndare
Kursföreståndare

Kent Holmberg
042-19 38 42
kent.holmberg@sundsgarden.se